Skip to main content

Många olika faktorer påverkar ditt elpris bl a vädret, valutan och råvarupriserna. På denna sidan uppdaterar vi månatligen lite information om hur marknaden sett ut det närmsta för att du ska få en inblick i vad som påverkar ditt elpris för stunden.


Elpriser idag

Uppdaterad 7 juni 2022

Stor variation på elpriserna i Sverige

Elpriset var något högre i maj än i april. Detta beror till stor del på de höga bränsle- och elpriserna på kontinenten. Den nordiska elproduktionen med vind-, vatten- och kärnkraft har svängt kraftigt under maj. Norra Sverige har vid flertalet tillfällen haft lika höga priser som i Södra Sverige pga mindre blåst och regn.

Vattenkraft

I maj har vattenkraften producerat på normalnivåer då vårfloden är igång. Måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, den sk hydrologiska balansen, har försämrats något i Norden under maj med anledning av torrt väder och låga fyllnadsnivåer i vattenmagasinen i södra Norge. Vid Sveriges och Finlands kärnkraftverk under sommaren är de planerade avställningarna för bränslebyte, service och underhåll igång men allt eftersom det blir varmare förväntas elanvändningen gå ned.

Olja, kol och gas

Det är fortsatt höga bränslepriser på olja, kol och gas på kontinenten, med bland annat höga priser på el i Tyskland, vilket påverkar de svenska elpriserna. Fastprisavtalen har stigit till extremt höga nivåer under maj pga osäkerheten på kontinenten. Beroende på hur situationen utvecklas framåt kan krisen påverka elpriset även framöver. Invasionen av Ukraina och de geopolitiska spänningarna fortsätter att påverka världens alla marknader, inklusive elmarknaden.

Timspot avtal

Tecknar du vårt timbaserade rörliga elavtal kan du påverka dina elkostnader genom att styra elanvändningen till timmar på dygnet då elpriset är lägre. Här kan du se aktuella timpriser.

Fast eller rörligt elpris?

Vill du ha trygghet och veta vad du betalar, rekommenderar vi dig ett fast elpris. För dig som vill följa prisets utveckling och har utrymme för prisets upp och nedgångar passar ett rörligt elpris bättre.

Mix 50/50

Du kan välja att teckna vårt avtal Mix 50/50 under 12 månader. Då får du halva din förbrukning till ett rörligt elpris och den andra halvan till ett fast elpris.

Grafen nedan visar hur elpriset (exkl påslag, elcert, moms och ev skatter) sett ut mellan 2019-2022

Historiska elpriser

Priserna nedan är Borås Elhandels inköpspriser (rörligt elpris) exkl påslag, elcertifkat, ev skatter samt moms

Elområde 320222021202020192018
Januari113,5553,03 26,62 57,44 32,84
Februari83,5159,00 21,39 49,00 40,97
Mars140,0839,44 17,29 42,75 47,19
April94,7035,83 11,74 43,36 41,38
Maj110,1547,05 15,47 38,77 34,85
Juni43,41 28,16 28,13 46,31
Juli62,29 11,86 38,32 55,02
Augusti70,82 38,33 40,84 58,44
September98,00 38,59 38,65 52,35
Oktober72,51 26,30 42,40 47,12
November98,72 29,69 46,13 53,30
December195,52 34,62 39,52 53,63
Snittpris/år108,4072,97 25,01 42,11 46,95


Bra Miljöval

Vill du slå ett extra slag för miljön välj till Bra Miljöval till ditt elavtal. Läs mer om Bra Miljöval här.

Om du känner dig osäker över vilket elavtal som passar bäst för dig, är du alltid välkommen att kontakta kundsupport på telefon 033-206700 eller mejla till kundsupport@boraselhandel.seHur bestäms elpriserna?

De rörliga elpriserna sätts av Nordpool 

I norden har vi en elbörs som heter Nord Pool. Den startades 1996 av Sverige och Norge men nu ingår även Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Tyskland och Österrike. Likt den vanliga börsen är det här som elhandlare köper och säljer el. Vad som bestämmer elpriserna är många olika saker. De påverkas bland annat av situationen i andra länder i Europa. Elpriset i Sverige är generellt baserat på produktion och överföringskapacitet till andra länder. Eftersom många länder handlar på Nord Pool kommer förhållandena i de andra länderna också att påverka vårt elpris. Har man t ex timprisavtal från köper man el per timme från Elbörsen. (Kanske en länk till timpriser)

När man prissäkrar fastprisavtal gör man detta genom att även köpa finansiella kontrakt på Nasdaq OMX Commodity.

Elområde

Sverige är indelat i fyra olika elområden, och elpriserna baseras på vilket område du befinner dig i. Inköp och försäljning av el sker per område och baseras på efterfrågan inom det specifika området. Det beror dels på att vi inom EU ska ha en väl fungerande elmarknad, men även för att styra produktion och konsumtion av el inom Sverige. Vattenkraftverken i norra Sverige producerar t. ex. betydligt mer el än vad som används i norr och elproduktionen i södra Sverige är inte tillräcklig för behoven i söder. Generellt sett är elpriserna högre i södra Sverige, där det finns underskott på el. Priserna kan variera väldigt mycket från månad till månad och år till år.

Utbud och efterfrågan

Vid hög efterfrågan ökar kostnaden, för att minska när efterfrågan är lägre. Det bästa exemplet på det är när det rörliga elpriset ökar på vintern när det är kallt och minskar på sommaren när det är varmt. När efterfrågan är mindre behöver vi inte använda oss av dyrare kraftproduktion. Vattenkraften i norden har stor betydelse ioch priset påverkas av hur mycket eller lite vatten vi har i magasinen. Det kan skilja upp till 50 TWh mellan våt-år och torr-år.


Hur mäts din elförbrukning?

El mäts i enheten kilowattimmar (kWh). 1 kWh motsvarar 1000 wattimmar, på samma sätt som att 1 kg är 1000 gram, eller att 1 km består av 1000 meter. Effekten mäts i enheten watt (W), 1000 W motsvarar 1 kW. Det står ofta på elektriska apparater hur stor effekt de har. Elpriserna beräknas efter kilowattimme, alltså mängden energi som används på en timme. Mängden energi som används beror på apparatens effekt och hur ofta den används. Elpriset beräknas i sin tur genom att multiplicera kilowattimmars (kWh) pris med antalet använda kWh.


Vilket elavtal ska du välja?

Du som konsument väljer själv vilken typ av elavtal du vill ha. Det vi erbjuder är fast elpris, rörligt elpris, timspot, och 50/50 där du får halva förbrukningen till ett rörligt pris och halva förbrukningen till ett 1-årigt fast pris.

Fast elpris 

Det här passar dig som vill du ha trygghet och veta vad du kommer att betala för din el en tid framöver. Då får du ett fast pris per kWh och ditt pris kommer inte att påverkas av marknadens upp- och nedgångar. Här kan du teckna fast elpris.

Rörligt elpris 

För dig som vill följa prisets utveckling och har utrymme för upp och nedgångar passar ett rörligt elpris bättre. Väljer du ett rörligt elpris får du vara beredd på att hålla koll på prisutvecklingen framöver för att säkerställa att priset inte sticker iväg för mycket.

Tim-/spotpris 

Du kan också välja att betala efter din egen förbrukning varje timme genom att teckna vårt rörliga elavtal Timspot. Om du är medveten om när elen är som billigast under dygnet och ser till att diska, tvätta och ladda elbilen då blir ditt elpris lägre. Här kan du se spotpriser på el timme för timme.

Mix 50/50

Här får du det bästa av två världar. 50% av din förbrukning låser du till ett fast pris och till resterande 50% får du ett rörligt elpris på under 12 månader. Du får det bästa av två världar. Här kan du läsa mer om mix 50/50 och våra elavtal.


Vad kan du göra för att minska din elkostnad?

Förutom att välja ett elavtal kan du också se till att anpassa din elkonsumtion och tänka på hur du använder el dagligen. Här är några enkla tips som gör stor skillnad i din vardag.

Tänk på hur du använder el i din vardag

  • Sänk värmen! Den allra största energiförbrukaren är uppvärmningen av ditt hus. För varje grad du sänker minskar energibehovet med ungefär fem procent.
  • Täta fönster och dörrar men se ändå till att ha bra ventilation. 
  • Tvätta, diska och ladda när elen är som billigast. Billigast är den när minst antal människor använder el, se här. (länk till timspotsidan)
  • Nattprogrammet på tvätt- och diskmaskin är en bra idé.
  • Uppgradera ditt hem med energieffektiva apparater. Det kan vara alltifrån energisnåla vitvaror till smarta pluggar som styr belysning och standbylägen.

Större investeringar för minskad elförbrukning

Du kan även göra större investeringar som gör skillnad på sikt: 

  • Installera solpaneler som tar tillvara på solenergin. (Länk till solsidan)
  • Tilläggsisolera ditt hus om det behövs. Vinden är en riktig energitjuv om den inte är tillräckligt isolerad. Se till att värmen inte försvinner ut genom taket.
  • Funderar på om du kan byta till ett nytt värmesystem. Fjärrvärme och bergvärme är två bra alternativ. Bor du i hus med elelement kan du komplettera med en luftvärmepump. (länk till värmepumpar)
  • Har du lantställe/sommarstuga? Behöver värmen vara på när du inte är där?