Skip to main content

Många olika faktorer påverkar ditt elpris bl a vädret, valutan och råvarupriserna. På denna sidan uppdaterar vi månatligen lite information om hur marknaden sett ut det närmsta för att du ska få en inblick i vad som påverkar ditt elpris för stunden.


Marknadsläget

Uppdaterad september 2022

Priset fortsätter vara på höga nivåer

Mindre vind, flaskhalsar för att leverera el i Sverige tillsammans med höga bränslepriser och Rysslands stopp av gasleveranser till Europa påverkar våra höga elpriser just nu. Gasleveranserna från Ryssland har sedan årsskiftet minskat med 72 procent. Det som utspelar sig på marknaden just nu är väldigt ovanligt.

Vattenkraft – Kärnkraft

I Sverige har vattenmagasinen normal fyllnadsgrad men i Norge är det rekordlåga nivåer i vattenmagasinen vilket påverkar priserna i södra Sverige. Kärnkraftverket Ringhals 4 kommer inte att kunna startas förrän i slutet av november vilket du kan läsa mer om här. Kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 i Finland har försenats och väntas komma i kommersiell drift i december.

Gas, olja och kol

Med anledning av att Ryssland har stängt av naturgasledningen Nord Stream 1 mellan Ryssland och Tyskland så har det påverkat bränslepriserna uppåt på olja och kol.

Har du rörligt elpris?

Har du rörligt elpris bör du vara beredd på höga och kraftigt skiftande priser i vinter, framförallt i södra Sverige. Har du möjlighet att lägga undan lite pengar så gör gärna det. Försök även se över din förbrukning och kanske hitta sätt att kunna minska den på. Vill du kunna styra om din förbrukning till de timmar priset är lägre så kan du teckna vårt elavtal Timspot. Ring oss på telefon 033-20 67 00 så berättar vi mer.

Vilket avtal ska jag välja?

Just nu erbjuder vi Rörligt elavtal, Timspotavtal, Fast pris 12 månader och 50/50, där du låser halva din förbrukning till ett fast pris och halva förbrukningen till ett rörligt elpris under 12 månader. För att kunna ta del av våra priser kontakta oss på 033-20 67 00 då vi uppdaterar dessa flera gånger under dagen.


Bra Miljöval

Vill du slå ett extra slag för miljön välj till Bra Miljöval till ditt elavtal, läs mer här.

Historiska rörliga elpriser

Priserna nedan är Borås Elhandels inköpspriser (rörligt elpris) exkl påslag, elcertifkat, ev skatter samt moms mellan 2019-2022

Elområde 320222021202020192018
Januari113,5553,03 26,62 57,44 32,84
Februari83,5159,00 21,39 49,00 40,97
Mars140,0839,44 17,29 42,75 47,19
April94,7035,83 11,74 43,36 41,38
Maj110,1547,05 15,47 38,77 34,85
Juni137,9343,41 28,16 28,13 46,31
Juli101,2662,29 11,86 38,32 55,02
Augusti245,9770,82 38,33 40,84 58,44
September98,00 38,59 38,65 52,35
Oktober72,51 26,30 42,40 47,12
November98,72 29,69 46,13 53,30
December195,52 34,62 39,52 53,63
Snittpris/år128,3972,97 25,01 42,11 46,95


Hur bestäms elpriserna?

De rörliga elpriserna sätts av Nordpool 

I norden har vi en elbörs som heter Nord Pool. Den startades 1996 av Sverige och Norge men nu ingår även Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Tyskland och Österrike. Likt den vanliga börsen är det här som elhandlare köper och säljer el. Vad som bestämmer elpriserna är många olika saker. De påverkas bland annat av situationen i andra länder i Europa. Elpriset i Sverige är generellt baserat på produktion och överföringskapacitet till andra länder. Eftersom många länder handlar på Nord Pool kommer förhållandena i de andra länderna också att påverka vårt elpris. Har man t ex timprisavtal från köper man el per timme från Elbörsen. (Kanske en länk till timpriser)

När man prissäkrar fastprisavtal gör man detta genom att även köpa finansiella kontrakt på Nasdaq OMX Commodity.

Elområde

Sverige är indelat i fyra olika elområden, och elpriserna baseras på vilket område du befinner dig i. Inköp och försäljning av el sker per område och baseras på efterfrågan inom det specifika området. Det beror dels på att vi inom EU ska ha en väl fungerande elmarknad, men även för att styra produktion och konsumtion av el inom Sverige. Vattenkraftverken i norra Sverige producerar t. ex. betydligt mer el än vad som används i norr och elproduktionen i södra Sverige är inte tillräcklig för behoven i söder. Generellt sett är elpriserna högre i södra Sverige, där det finns underskott på el. Priserna kan variera väldigt mycket från månad till månad och år till år.

Utbud och efterfrågan

Vid hög efterfrågan ökar kostnaden, för att minska när efterfrågan är lägre. Det bästa exemplet på det är när det rörliga elpriset ökar på vintern när det är kallt och minskar på sommaren när det är varmt. När efterfrågan är mindre behöver vi inte använda oss av dyrare kraftproduktion. Vattenkraften i norden har stor betydelse ioch priset påverkas av hur mycket eller lite vatten vi har i magasinen. Det kan skilja upp till 50 TWh mellan våt-år och torr-år.

Hur elpriser, elområden och kapacitetsavgifter hänger ihop kan du läsa mer om här på Svenska Kraftnäts hemsida.


Hur mäts din elförbrukning?

El mäts i enheten kilowattimmar (kWh). 1 kWh motsvarar 1000 wattimmar, på samma sätt som att 1 kg är 1000 gram, eller att 1 km består av 1000 meter. Effekten mäts i enheten watt (W), 1000 W motsvarar 1 kW. Det står ofta på elektriska apparater hur stor effekt de har. Elpriserna beräknas efter kilowattimme, alltså mängden energi som används på en timme. Mängden energi som används beror på apparatens effekt och hur ofta den används. Elpriset beräknas i sin tur genom att multiplicera kilowattimmars (kWh) pris med antalet använda kWh.

Fast elpris 

Det här passar dig som vill du ha trygghet och veta vad du kommer att betala för din el en tid framöver. Då får du ett fast pris per kWh och ditt pris kommer inte att påverkas av marknadens upp- och nedgångar. Här kan du teckna fast elpris.

Rörligt elpris 

För dig som vill följa prisets utveckling och har utrymme för upp och nedgångar passar ett rörligt elpris bättre. Väljer du ett rörligt elpris får du vara beredd på att hålla koll på prisutvecklingen framöver för att säkerställa att priset inte sticker iväg för mycket.

Tim-/spotpris 

Du kan också välja att betala efter din egen förbrukning varje timme genom att teckna vårt rörliga elavtal Timspot. Om du är medveten om när elen är som billigast under dygnet och ser till att diska, tvätta och ladda elbilen då blir ditt elpris lägre. Här kan du se spotpriser på el timme för timme.

Mix 50/50

Här får du det bästa av två världar. 50% av din förbrukning låser du till ett fast pris och till resterande 50% får du ett rörligt elpris på under 12 månader. Du får det bästa av två världar.


Vad kan du göra för att minska din elkostnad?

Förutom att välja ett elavtal kan du också se till att anpassa din elkonsumtion och tänka på hur du använder el dagligen. Här är några enkla tips som gör stor skillnad i din vardag.

Tänk på hur du använder el i din vardag

  • Sänk värmen! Den allra största energislukaren är uppvärmningen av ditt hus. För varje grad du sänker minskar energibehovet med ungefär fem procent.
  • Täta fönster och dörrar men se ändå till att ha bra ventilation. 
  • Tvätta, diska och ladda när elen är som billigast (om du har ett elavtal som mäter din förbrukning timma för timma). Billigast är den när minst antal människor använder el, se timpriser här.
  • Använda natt programmet på tvätt- och diskmaskin.
  • Uppgradera ditt hem med energieffektiva apparater. Det kan vara alltifrån energisnåla vitvaror till smarta pluggar som styr belysning och standbylägen.

Större investeringar för minskad elförbrukning

Du kan även göra större investeringar som gör skillnad på sikt: 

  • Installera solpaneler som tar tillvara på solenergin, läs mer om det här.
  • Tilläggs isolera ditt hus om det behövs. Vinden är en riktig energitjuv om den inte är tillräckligt isolerad. Se till att värmen inte försvinner ut genom taket.
  • Funderar på om du kan byta till ett nytt värmesystem. Fjärrvärme och bergvärme är två bra alternativ. Bor du i hus med elelement kan du komplettera med en luftvärmepump, läs mer här.
  • Har du lantställe/sommarstuga? Behöver värmen vara på när du inte är där?