Skip to main content

Många olika faktorer påverkar ditt elpris, bl a vädret, valutan och råvarupriserna.
På denna sidan uppdaterar vi månatligen lite information om hur marknaden sett ut det närmsta för att du ska få en inblick i vad som påverkar ditt elpris för stunden. Längre ner på sidan hittar du även energispartips om vad du kan göra för att minska din elförbrukning.


Marknadsläget

Uppdaterad juni 2023

Oförutsägbara elpriser men god tillgång på el

Under slutet av maj har elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool varierat markant. Tidigare har vi sett minuspriser under helger och nätter, men nu har det även varit minuspriser mitt på dagen. Minuspriser är ovanliga och beror på tillgången av oplanerbar elproduktion. Den 28 maj var det lägsta spotpriset cirka -12 öre/kWh. Det rörliga elpriset, som är medelspotpriset under en månad, blev 39,02 öre/kWh i Elområde 3 (Södra Mellansverige) för maj månad.

Tillrinningen från vårfloden till svenska och norska vattenmagasin var extremt kraftig efter en viss försening. Och på grund av det torra väderläget har den hydrologiska balansen försämrats något. Vindkraften och solelen spelar en allt viktigare roll i det nordiska elsystemet. I Europa finns det fortfarande fyllda gaslager och stabila elpriser, vilket påverkar terminspriserna i Norden.

Att ha ett elavtal med fastpris ger trygghet. För närvarande är det rörliga elpriset lågt på grund av låg konsumtion och god tillgång till energi. Ettårsavtalen har också sjunkit och ligger nu på samma nivå som för ett år sedan. Analytiker ser dock en stor osäkerhet inför höst och vinter när det gäller elpriserna, på grund av oro kring energisituationen i Europa. Fastprisavtal är det säkraste alternativet om du vill veta vilket elpris du kommer att betala i vinter.

– Ska du teckna nytt elavtal eller kanske förnya ditt gamla, läs gärna mer om våra elavtal och se våra priser här nedan.

Teckna elavtal

Historik rörligt elpris

Rörligt elpris elområde 3

*Föregående månads rörliga elpris uppdateras under de 7 första dagarna i månaden

46,72 öre/kWh – Borås Elhandels rörliga inköpspris (maj) exkl moms

Utöver Borås Elhandels inköpspris tillkommer:

4,90 öre/kWh – Påslag exkl moms 
2,21 öre/kWh – Rörligt elcertifikat föregående månad exkl moms
25% – Moms

67,29 öre/kWh – Totalt elpris inkl moms föregående månad (Visas som Förbrukning område 3 på fakturan)
39 kr/mån – Fast avgift inkl moms

* Observera att du kan ha ett pris som avviker om du tecknat någon annan form av elavtal med oss.

Priserna nedan är Borås Elhandels inköpspriser (rörligt elpris fg mån) exkl påslag, elcertifkat, ev skatter samt moms i elområde 3.

Elområde 320232022202120202019
Januari99,84113,5553,0326,6257,44
Februari89,9283,5159,0021,3949,00
Mars88,98140,0839,44 17,2942,75
April74,5794,7035,83 11,7443,36
Maj46,72110,1547,05 15,4738,77
Juni137,9343,4128,1628,13
Juli101,2662,2911,8638,32
Augusti245,9770,8238,33 40,84
September252,4298,0038,5938,65
Oktober91,6772,5126,30 42,40
November152,4698,7226,6946,13
December289,60195,5234,6239,52
Snittpris/år80,01151,11 72,97 25,01 42,11


Hur bestäms elpriserna?

De rörliga elpriserna sätts av Nord Pool 

I norden har vi en elbörs som heter Nord Pool. Den startades 1996 av Sverige och Norge men nu ingår även Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Tyskland och Österrike. Likt den vanliga börsen är det här som elhandlare köper och säljer el. Vad som bestämmer elpriserna är många olika saker. De påverkas bland annat av situationen i andra länder i Europa. Elpriset i Sverige är generellt baserat på produktion och överföringskapacitet till andra länder. Eftersom många länder handlar på Nord Pool kommer förhållandena i de andra länderna också att påverka vårt elpris. Har man t ex timprisavtal från köper man el per timme från Elbörsen, se timpriser här.

När man prissäkrar fastprisavtal gör man detta genom att även köpa finansiella kontrakt på Nasdaq OMX Commodity.

Vad är skillnaden mellan Nord Pools elpris och Borås Elhandels inköpspris?

Enkelt förklarat är att priset på Nord Pool är baserat på att alla kunder förbrukar lika mycket varje timme dygnet runt hela månaden. Som kund hos oss betalar du efter våra kunders totala förbrukningsmönster multiplicerat med Nord Pools timpriser. Tänk även på att det priset du ser på Nord Pools websida inte inkluderar ev påslag, elcertifikat eller moms.

Spelar det någon roll när på dygnet jag använder min el?

Genom att sprida ut din elanvändning på dygnets alla timmar och energieffektivisera så mycket du kan, är du med och påverkar efterfrågan och därmed påverkas då även elpriset positivt. För att detta även ska visa sig positivt på din elfaktura måste du ha en elmätare som mäter din elförbrukning timma för timma och teckna vårt elavtal Timspot. Genom att kontakta oss gör vi en ansökan om timmätning hos ditt elnätsföretag. Då detta är klart kan du börja använda elen då den är som billigast. Du kan lätt se timpriserna här och planera inför morgondagen. Tänk bara på att om du tecknat ett Timspot avtal men inte styr om din förbrukning till dygnets lägre timmar kan du riskera att få ett högre elpris.

Elområde

Sverige är indelat i fyra olika elområden, och elpriserna baseras på vilket område du befinner dig i. Inköp och försäljning av el sker per område och baseras på efterfrågan inom det specifika området. Det beror dels på att vi inom EU ska ha en väl fungerande elmarknad, men även för att styra produktion och konsumtion av el inom Sverige. Vattenkraftverken i norra Sverige producerar t. ex. betydligt mer el än vad som används i norr och elproduktionen i södra Sverige är inte tillräcklig för behoven i söder. Generellt sett är elpriserna högre i södra Sverige, där det finns underskott på el. Priserna kan variera väldigt mycket från månad till månad och år till år.

Utbud och efterfrågan

Vid hög efterfrågan ökar kostnaden, för att minska när efterfrågan är lägre. Det bästa exemplet på det är när det rörliga elpriset ökar på vintern när det är kallt och minskar på sommaren när det är varmt. När efterfrågan är mindre behöver vi inte använda oss av dyrare kraftproduktion. Vattenkraften i norden har stor betydelse ioch priset påverkas av hur mycket eller lite vatten vi har i magasinen. Det kan skilja upp till 50 TWh mellan våt-år och torr-år.

Hur elpriser, elområden och kapacitetsavgifter hänger ihop kan du läsa mer om här på Svenska Kraftnäts hemsida.


Vad kan du göra för att minska din elkostnad?

Förutom att välja ett elavtal kan du också se till att anpassa din elkonsumtion och tänka på hur du använder el dagligen. Här är några enkla tips som gör stor skillnad i din vardag.

Värmen

 • Sänk värmen! Den allra största energislukaren är uppvärmningen av ditt hus. Ungefär 80 procent av en villas energikostnad går till uppvärmning och varmvatten. För varje grad du sänker minskar energibehovet med ungefär fem procent. Runt 20–21 grader brukar vara ett bra riktvärde inomhus.

Fönster

 • Täta fönster och dörrar men se ändå till att ha bra ventilation. Är listerna torra och förlorat sin spänst är det kanske dags att byta till nya. Man kan även välja att isolera med tilläggs glas eller dra för gardinerna på natten för att minska energiförlusten genom fönstren.

Varmvatten

 • Det finns olika saker man kan göra för att spara på varmvattnet. Begränsa duschtiden och byt gärna till ett snålspolande duschmunstycke. Fem minuters kortare duschtid per dag sparar både vatten, energi och pengar – runt en tusenlapp om året.
 • Duscha i stället för att bada, ett bad drar tre gånger mer energi än en dusch.
 • Låt inte vattnet rinna hela tiden då du borstar tänderna.
 • Tvätta i 40 grader i stället för 60.
 • Använd diskmaskinen i stället för att handdiska.

Vitvaror

 • Tvätta och diska när elen är som billigast (om du har ett elavtal som mäter din förbrukning timma för timma). Billigast är den när minst antal människor använder el.
 • Öppna bara dörrarna till kyl och frys korta stunder och se till att de är täta.
 • Tänk också på att inte ställa in varm mat samt att hålla rätt temperatur – plus fyra i kylen och minus 18 i frysen.
 • Frosta av och dammsug slingorna på kylens/frysens baksida ett par gånger per år. Nya kylar, frysar och diskmaskiner drar mindre än modeller äldre än tio år.
 • Använd gärna mikrovågsugnen om du ska laga mindre mängder mat eller utnyttja eftervärmen på spisplatta och ugn vid matlagning.
 • Fyll tvättmaskinen ordentligt. En halvfull maskin förbrukar nästan lika mycket energi som en fylld maskin. Om du köper ny maskin, köp inte större än du behöver. Välj en tvättmaskin med minst 1 400 varvs centrifugering.
 • Att centrifugera är det mest energisnåla sättet att få bort vattnet ur kläderna. 
 • Lufttorka tvätten utomhus om det går. Ett torkskåp drar åtta gånger så mycket el (om du inte har en torktumlare med värmepump) som en tvättmaskin, alltså dubbelt så mycket som en torktumlare.

Annan elektronik

 • Uppgradera ditt hem med energieffektiva apparater. Det kan vara alltifrån energisnåla vitvaror till smarta pluggar som styr belysning och standbylägen. Nyare apparater har oftast mycket låg standbyförbrukning. Äldre apparater (över 5 år) bör man hellre stänga av än sätta i standbyläge.
 • Golvärme är underbart, men den kan dra väldigt mycket energi. I alla fall om du låter värmen stå på året runt eller väljer en onödigt hög temperatur. Stäng av golvvärmen under den varma delen av året och stäng dörren till badrummet för att behålla värmen.
 • Även handdukstorken kan vara kostsam om den alltid är i gång. Välj gärna vattenburen golvvärme och handduks tork, då dessa är betydligt mer energieffektiva.
 • Ska du köpa en ny el apparat, ta reda på vad den drar innan du köper den. Ett bra sätt är att kolla energimärkningen. Driftkostnaden är upp till 80 % av totalkostnaden under en apparats liv. Till exempel drar en plasma-tv betydligt mycket mer el än en LCD-tv och LED-tv.
 • Kör inte köksfläkten i onödan eftersom den drar ut varmluft (om du inte har en kolfilterfläkt).

Större investeringar för minskad elförbrukning på sikt

 • Installera solpaneler som tar tillvara på solenergin, läs mer om det här.
 • Tilläggs isolera ditt hus om det behövs. Vinden är en riktig energitjuv om den inte är tillräckligt isolerad. Se till att värmen inte försvinner ut genom taket.
 • Funderar på om du kan byta till ett nytt värmesystem. Fjärrvärme och bergvärme är två bra alternativ. Bor du i hus med elelement kan du komplettera med en luftvärmepump, läs mer här.
 • Har du lantställe/sommarstuga? Se över temperaturen när du inte är där.
 • Se över värmesystemet. Motionera termostatventilerna på elementen minst två gånger per år så får du bättre komfort och lägre energiförbrukning.
 • Har du pool? Satsa på en värmeisolerande pooltäckning och använd den när ingen badar, så sparar du både energi och skyddar poolen mot löv och skräp. Om du har bergvärmepump, så undersök om den kan anslutas till poolen.


Hur mäts min elförbrukning?

El mäts i enheten kilowattimmar (kWh). 1 kWh motsvarar 1000 wattimmar, på samma sätt som att 1 kg är 1000 gram, eller att 1 km består av 1000 meter. Effekten mäts i enheten watt (W), 1000 W motsvarar 1 kW. Det står ofta på elektriska apparater hur stor effekt de har. Elpriserna beräknas efter kilowattimme, alltså mängden energi som används på en timme. Mängden energi som används beror på apparatens effekt och hur ofta den används. Elpriset beräknas i sin tur genom att multiplicera kilowattimmars (kWh) pris med antalet använda kWh.

Fast elpris 

Det här passar dig som vill du ha trygghet och veta vad du kommer att betala för din el en tid framöver. Då får du ett fast pris per kWh och ditt pris kommer inte att påverkas av marknadens upp- och nedgångar. Här kan du teckna fast elpris.

Rörligt elpris 

För dig som vill följa prisets utveckling och har utrymme för upp och nedgångar passar ett rörligt elpris bättre. Väljer du ett rörligt elpris får du vara beredd på att hålla koll på prisutvecklingen framöver för att säkerställa att priset inte sticker iväg för mycket.

Tim-/spotpris 

Du kan också välja att betala efter din egen förbrukning varje timme genom att teckna vårt rörliga elavtal Timspot. Om du är medveten om när elen är som billigast under dygnet och ser till att diska, tvätta och ladda elbilen då blir ditt elpris lägre.

Mix 50/50

Här får du det bästa av två världar. 50% av din förbrukning låser du till ett fast pris och till resterande 50% får du ett rörligt elpris på under 12 månader. Du får det bästa av två världar.