Symbol för Schysst Elhandel

Schysst elhandel

I oktober 2018 erhöll Borås Elhandel det hedervärda certifikatet ”Schysst elhandel”. Schysst elhandel är en certifiering som branschorganisationen Energiföretagen Sverige tagit fram för att ge elhandelskunderna större trygghet och öka förtroendet för branschen. Som Certifierad elhandlare åtar man sig att efterleva 18 specifika krav som i många fall går längre än vad lagen kräver.

Som kund ska man kunna lita på sitt elhandelsföretag. Genom att certifiera sina säljaktiviteter säkerställer man som kund att man får det man blivit lovad. Det ska vara tydligt vad man köper och vad det innebär. Vi på Borås Elhandel känner oss stolta att vara en av få certifierade elhandelsföretag i Sverige som bidrar till att stärka branschen genom ökad tydlighet och lyhördhet. Målet är fler nöjda elkunder och ett stärkt förtroende för branschen som helhet.

Läs mer om Schysst elhandel här

Här hittar du vårt certifikat