Solcellspaket

Via vår samarbetspartner erbjuder vi smarta solcellspaket. På köpet får du en säker och effektiv elförsörjning samtidigt som du bidrar till en mer hållbar värld

Låt solen betala din elräkning

Säkra din elförsörjning med våra solcelsspaket

Med våra solcellspaket kan du säkra en del av din elförsörjning för över 25-30 år framåt. Du blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom du minskar ditt behov av köpt el. Om investeringen blir lönsam beror på hur du finansierar investeringen, om du får bidrag, hur mycket el just ditt system producerar och hur mycket el du använder själv respektive matar ut på nätet.

Förutsättningarna för elproduktion är olika beroende på vart i landet du bor, lutningen och riktningen på ditt tak samt eventuell skuggning. I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa. Under vintern då det är få soltimmar och solen står lågt på himlen, så är produktionen liten, eller ingen alls om man har snö på panelerna. Med våra kompletta solcellspaket gör vi det enkelt för dig att också komma igång! Det bästa är att du direkt märker av att elräkningen blir mindre när du installerat solceller under våren eller sommaren.

Prisexempel på solcellspaket

Priset på solcellspaket varierar beroende på de förutsättningar som finns på huset, belägenheten, underlaget osv. Priserna på våra solcellspaket innefattar projektering, material (inkl paneler och växelriktare), montering, el och installation. Självklart hjälper vi också till med myndighetskontakter och guidar dig bland regelverken.