Solcellspaket

Via vår samarbetspartner erbjuder vi smarta solcellspaket. På köpet får du en säker och effektiv elförsörjning samtidigt som du bidrar till en mer hållbar värld

Låt solen betala din elräkning

Säkra din elförsörjning med våra solcelsspaket

Med våra solcellspaket kan du säkra en del av din elförsörjning för över 25-30 år framåt. Du blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom du minskar ditt behov av köpt el. Om investeringen blir lönsam beror på hur du finansierar investeringen, om du får bidrag, hur mycket el just ditt system producerar och hur mycket el du använder själv respektive matar ut på nätet.

Förutsättningarna för elproduktion är olika beroende på vart i landet du bor, lutningen och riktningen på ditt tak samt eventuell skuggning. I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa. Under vintern då det är få soltimmar och solen står lågt på himlen, så är produktionen liten, eller ingen alls om man har snö på panelerna. Med våra kompletta solcellspaket gör vi det enkelt för dig att också komma igång! Det bästa är att du direkt märker av att elräkningen blir mindre när du installerat solceller under våren eller sommaren.

Prisexempel på solcellspaket

Priset på solcellspaket varierar beroende på de förutsättningar som finns på huset, belägenheten, underlaget osv. Priserna på våra solcellspaket innefattar projektering, material (inkl paneler och växelriktare), montering, el och installation. Självklart hjälper vi också till med myndighetskontakter och guidar dig bland regelverken.

Så här går det till

När du köper ett solcellspaket av Borås Elhandel kan du känna dig trygg. Vi hjälper dig med allt från planering till drift av dina solceller. Här nedan är en liten förklaring på hur det kan gå till.

1

Första kontakten

Vi har ett samtal kring ditt intresse för solceller och dina förväntningar. Vi diskuterar läge för dina solceller och förutsättningarna för det.

2

Förkalkyl

Vi ger ett förslag på placering av din solcellsanläggning, hur mycket energi den skulle kunna generera samt en ungefärlig kostnadsuppgift.

3

Hembesök

Vi ses hemma hos dig och diskuterar önskemål kring solcellsanläggningen, fotograferar, mäter och samlar in uppgifter.

4

Förslag/Offert

Vi tar fram en offert till dig enligt de förutsättningar som vi gemensamt har kommit fram till. Läs igenom noggrant och bekräfta genom underskrift av offerten.

5

Beställning

När vi fått din accept på offerten lägger vi in din beställning hos vår leverantör och skickar dig en orderbekräftelse. Nu tar vår koordinator över planeringen inför installation.

6

Installation

Nu är det dags för installation. Solcellerna monteras och en elektriker kopplar in solcellsanläggningen till din el-central. Nu är det inte långt kvar till driftsättning av dina solceller.

7

Byte av elmätare

När vår elektriker skickat in färdiganmälan kommer ditt elnätsföretag ombesörja att du har rätt elmätare som mäter både den el du köper och den el du matar ut på elnätet och säljer tillbaka till oss.

8

Driftsättning

Nu är anläggningen i drift och den producerar egen el av solens strålar. Nästa steg är att se över om du behöver ett avtal om mikroproduktion så att du kan sälja tillbaka din el till oss som du inte själv använder.

9

Servicepaket

Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt köp hos oss och erbjuder dig ett serviceavtal. Det innebär att vi håller koll på att allt fungerar åt dig. Kontakta oss så berättar vi mer.