Sponsring

Sponsringspartners

Sponsring är en naturlig del av Borås Elhandels engagemang som syftar till att stötta och hjälpa samhällets ideella föreningar. Vi vill genom vår sponsring även stärka Borås Elhandels varumärke, främja våra affärer och relationer. Ni kan ansöka om sponsring under hela året. Vi går igenom dessa i början av varje år.

Detta är viktigt för oss när vi väljer sponsringspartners:

  • Hållbarhet – Vi prioriterar verksamheter som gör skillnad för miljön, dvs insatser som stämmer överens med våra värderingar, då vi vill att det ska vara lätt att leva hållbart
  • Schysst – Våra kunder finns i alla tänkbara samhällsklasser, områden och är i varierande åldrar och har olika intressen. Som sponsor och Schysst elhandlare vill vi också tänka brett och därför välkomna många olika sorters föreningar att ansöka om medel.
  • Rättvist – Sponsringssumman ska relatera till den motprestation som föreningen kan erbjuda.

Så här går det till:

I början av varje år delar Borås Elhandel ut sponsring till ideella föreningar inom sport, kultur, fritid och miljö. Borås Elhandel sponsrar inte politiska eller religiösa föreningar. Sponsringens storlek beror på den exponering som föreningen kan erbjuda Borås Elhandel, dock max 10 000 kr per förening. Ansökning sker via formuläret längre ner på sidan.

Sista ansökningsdag:

* 31 december. Beslut inför nästkommande år meddelas i slutet av januari varje år.

Bra att veta:

Borås Elhandel sponsrar inte enskilda personer, politiska eller religiösa organisationer, extrema eller riskfyllda verksamheter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill. Borås Elhandel sponsrar inte heller verksamheter som strider mot våra värderingar, moral eller miljöhänsyn.

FöreningsEl

Borås Elhandel söker nu samarbetspartners för vårt vinnande koncept lokal FöreningsEl.

Syftet med FöreningsEl är att genom ett lokalt samarbete för ett rikare föreningsliv, skapa en Win-Win situation för båda parter. När du som medlem blir kund hos Borås Elhandel, stödjer du även din favoritförening! Borås Elhandel betalar ett sponsorarvode för varje ny eller befintlig kund som tecknar ett elavtal hos oss för sitt privata boende eller företag. Genom ett nära samarbete skapar vi tillsammans FöreningsEl som bidrar till ett hållbart och utvecklande föreningsliv. Låter detta intressant?

Kontakt:
Magnus Alholme 033-20 67 08 eller mejl magnus.alholme@boraselhandel.se
Conny Brorsson 033-20 67 17 eller mejl conny.brorsson@boraselhandel.se

Vill er förening ansöka om sponsring hos oss på Borås Elhandel?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig i slutet av januari nästkommande år. Sista ansökningsdag 31 december.

Är ni intresserade av FöreningsEl?

Är föreningen elkund hos Borås Elhandel?