Låt oss hjälpa ditt företag att bli en del av lösningen

 

Elavtal och energilösningar
för en hållbar framtid

Vi erbjuder elavtal med 100% fossilfri el och smarta lösningar för laddboxar, batterilagring och solceller. Så kan vi hjälpa ert företag att bli ännu mer attraktivt genom att göra det till en del av lösningen för en hållbar framtid.

Som elhandelsbolag har vi ett stort ansvar i att förse vårt alltmer elektrifierade samhälle med energi och samtidigt skapa en värld som håller för nästa generation. Att erbjuda er som företag smarta och anpassade elavtal med 100% fossilfri el samt andra lösningar som underlättar för er och era kunder är några av sätten som vi kan hjälpa er att bli en del av lösningen för en mer hållbar framtid.

Kontakt

Företag/föreningar/Brf upp till 100 000 kWh/år kontaktar vår kundsupport på telefon 033-20 67 00

Större företag/föreningar/BRF över 100 000 kWh/år kontaktar någon av våra säljare nedan

033 – 20 67 03 eller katarina.stern@boraselhandel.se
033 – 20 67 21 eller birgitta.persson@boraselhandel.se

Frekvensreglering/Flexmarknad

Med ett batterilager kan du få betalt för hjälpa till med frekvensreglering, i tillägg till andra nyttor du har av batterilagret.

Vad kan jag använda batterilager till?
Batterilager kan användas till flera saker. Du kan ladda batteriet när elen är billig och sen, när elen är dyr, använder du batteriet istället för att ta el från nätet. Du som har solcellsanläggning kan använda ett batterilager för att öka din egenkonsumtion, vilket kan spara energiskatt och (för privatpersoner) moms. Det är möjligt att använda batterilager för att ”kapa topparna” i din elförbrukning om du under korta perioder konsumerar mer än du vill eller kan. Batterilagret kan också fungera som en reserv om tex ett strömavbrott skulle inträffa.

Batterilager kan också användas för frekvensreglering. Det innebär att du gör batterilagret tillgängligt så att Svenska Kraftnät kan använda det i sitt arbete att hålla frekvensen på nätet på rätt nivå. För det får du en ersättning, vilken idag utgör en stor del av det du kan tjäna på ett batterilager.

Vad behöver jag?
Det är inte svårt att komma igång och tjäna pengar på frekvensreglering. Det du behöver är en viss styrutrustning installerad till ditt batterilager, så att det är möjligt att styra. Du behöver avtal med en teknikleverantör som faktiskt styr ditt batterilager när det behövs och avtal som ger att sälja frekvensreglering till Svenska Kraftnät. De olika delarna skall fungera tillsammans. 

Hur funkar det?
Med batterilager, styrning och avtal är igång får du ersättning för vad ditt batteri kan hjälpa till med. För FCR-D (Frequency Containment Reserve – Disturbance), som utgör den större delen av intäkten, betalar Svenska Kraftnät ut till balansansvarig, som i sin tur betalar vidare direkt till dig (som företagare) eller till teknikpartner som betalar ut din ersättning (privatpersoner). Om du har andra tjänster än FCR-D i ditt avtal med teknikpartnern betalar denne ut direkt till dig.

Hur kommer jag igång?
Ta kontakt med oss på telefon 033-20 67 00 så hjälper vi dig att komma igång.

För dig som är medlem i Fastighetsägarna

För bostadsrättsföreningar, företagare och fastighetsägare

Följ oss på instagram