OM GDPR

Den 25 maj 2018 fick Sverige och övriga EU en gemensam lagstiftning som reglerar hur bland annat företag får hantera personuppgifter. Denna kallas GDPR vilket betyder General Data Protection Regulation. Denna ersätter då den svenska personuppgiftslagen – PUL.

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Det kan vara personnummer, namn eller adress. Även ett foto eller en ljudinspelning kan klassas som en personuppgift.

Förordningen säger att personuppgifter bara får samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål”. Det betyder att uppgifter som samlats in för ett visst syfte inte får användas till helt andra syften.

Har du frågor om GDPR är du välkommen att kontakta oss på telefon 033-20 67 00.

Klicka gärna här för att läsa mer om Borås Elhandels personuppgiftspolicy