Laddboxar för din elbil

Moderna laddboxar för trygg och smidig laddning av din elbil.

Läs mer om Elsäkerhetsverkets beslut om Easee laddboxar

Laddboxar 
Borås Elhandel & Eways

Nu utökar vi vårt produktutbud av laddboxar

Vi på Borås Elhandel har ett samarbete med Sveriges ledande företag inom elbilsladdning, hemma, på jobbet och publikt. Eways har över 25 000 uppkopplade laddstationer i hela landet samt en gedigen kunskap inom området och ett brett sortiment av boxar. I samarbete med Borås Elhandel kan de nu hjälpa dig hela vägen från idé till installation – allt för att göra det lätt att köra elbil!

Vi erbjuder:

  • Brett sortiment och kanonpriser – nu med 50% i bidrag
  • Kunniga experter som hjälper dig ladda hemma, på jobbet eller publikt med smarta betalningslösningar

Tillsammans gör vi det lätt att köra elbil och ställer om till ett fossilfritt samhälle!

Frågor och svar om elbilsladdning och laddboxar

Här hittar du de vanligaste frågorna om laddboxar till hemmet, installation och frågor om ROT-avdraget för Grön Teknik.

 

Installera laddbox och ladda hemma

Varför är det säkrare att ladda med en laddbox?

Den snabbaste och mest säkra laddningen. Att ladda elbilen från vanliga vägguttag kan leda till överhettning då elinstallationer inte klarar belastningen av en så hög strömstyrka någon längre tid och är därför något Elsäkerhetsverket avråder ifrån. Den inbyggda säkerhetsfunktionen kommunicerar med bilen så att elen bara är påslagen när bilen är korrekt ansluten, annars bryts den. Den kommunikationen saknas mellan vanligt vägguttag och elbilen.

Hur fungerar en laddbox?

Med en laddbox laddar du tryggt och säkert då den har inbyggd aktiv säkerhet. Det innebär bland annat att kabeln inte är strömförande förrän alla kontakter är ihopkopplade. Först då börjar den och bilen tala med varandra. Om allting står rätt till kommer laddningen att starta.

Om något skulle ske under laddprocessen, exempelvis att en kontakt blir onormalt varm, så kommer boxen att stoppa laddprocessen för att förhindra eventuella olyckor.

Vad är en smart laddbox?

En smart laddbox är uppkopplad och visar bland annat förbrukning och statistik. För att få använda stödet för Grön Teknik krävs det att du installerar en uppkopplad box.
Samtliga våra boxar är smarta och uppkopplade mot Internet och därmed också godkända för ROT-avdraget enligt Grön Teknik. Du kan läsa mer om vårt utbud och tillbehör här, Borås elhandel – Eways.se

Vad är dynamisk lastbalansering?

Våra boxar har dynamisk lastbalansering som skyddar din huvudsäkring som tillval. På så vis får boxen koll på hur mycket el som används i resten av ditt hem och kan därför i realtid anpassa hur mycket el som används till att ladda din bil. Samtidigt kan du använda den kapacitet du har i huset på ett mer effektivt sätt, så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att du behöver uppgradera ditt elnätsabonnemang.

Vad är risken med att ladda i eluttag?

Att ladda en elbil i ett vägguttag drar lika mycket som att köra fyra dammsugare i åtta timmar eller att ladda 750 mobiltelefoner samtidigt i åtta timmar, i samma vägguttag.
Detta överbelastar vägguttaget och ditt elsystem i hemmet, vilket kan leda till att proppen går eller att vägguttaget blir överhettad. I värsta fall kan det leda till brand. Att ladda i eluttag är endast för nödladdning.

Räcker 16 A som huvudsäkring för laddboxar

För installation av boxar i villa räcker det med en huvudsäkring på 16 A.

Vad kostar det att ladda elbilen?

Normalt drar en elbil cirka 2 kWh per mil för semisnabb laddning (box hemma). Kostnaden för att ladd hemma beror på vilken typ av elavtal. Men generellt är kostnaden ca 1,50 – 2,00 kr per kWh inklusive moms.

Jämför med publik semisnabb laddning som ligger på cirka 3-5 kronor per kWh. För snabbladdning gäller annan taxa.

Läs mer om våra elavtal

Hur snabbt kan jag ladda min bil?

Tiden det tar att ladda är beroende på vilken effekt laddboxen är inställd på, hur många faser din bil kan ladda med samt bilbatterikapacitet i kWh. Genom att dela batterikapaciteten (kWh) med laddeffekten (kW) får du ut den uppskattade tid som det tar att ladda.

Hur installerar jag laddbox om jag bor i lägenhet?

Om du bor i lägenhet och vill ha en box behöver du kontakta styrelsen i bostadsrättsförening eller hyresvärd. Vi kan hjälpa din BRF eller hyresvärd med en lämplig lösning. Kontakta oss för mer information.

ROT-avdrag för Grön Teknik

Kan jag få bidrag för installation av laddbox?

Från den 1 januari i år finns avdraget Grön Teknik som gäller bland annat installation av boxen hemma.

Det nya avdraget innebär att du får avdraget direkt på fakturan, likt ROT och RUT-avdraget. Du kan få både material- och arbetskostnader avdragna med upp till 50 procent vid installation av en smart laddbox hemma. Avdraget gäller för alla installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.

Här kan du läsa mer om ROT-avdraget för Grön Teknik som gäller för privatpersoner,
Grön teknik – Privat | Skatteverket

Hur fungerar Grön Teknik?

Det gröna avdraget fungerar på samma sätt som ROT-avdraget. Det innebär att avdraget görs direkt på fakturan. Företaget som fakturerat dig begär sen i sin tur en utbetalning från Skatteverket för den andra halvan av kostnaden.

Vad kan jag få för avdrag?
Du kan göra skattereduktion för inköp och installation av smart laddbox. Avdraget omfattar däremot inte kostnader för resor, utrustning (till exempel verktyg) eller administration i samband med installationen. Grön Teknik gäller också inköp och installation av solceller och batterier.

Hur mycket kan jag dra av?
Du kan göra skatteavdrag för grön teknik med upp till 50 procent av material- och arbetskostnaderna för att installera boxen. Det gäller både utrustning och installation. Avdraget är maximalt 50 000 kronor per person och år. Observera att du själv måste hålla reda på vilket belopp du har kvar att använda till avdrag.

Är det några krav på laddboxen för att kunna göra avdrag?

Det är samma krav på tekniken som gäller för ladda-hemma-stödet. Boxen ska ha Typ 2 eller CCS-kontakt samt vara förberedd för mätning och debitering.
Hos oss kan du köpa en smart laddbox som uppfyller kraven för Grön Teknik. Du kan läsa mer och se våra boxar här, Borås elhandel – Eways.se

Installation av laddbox

Vad innebär en installation av laddbox?

För att uppfylla de krav som gäller för en säker installation måste en laddbox skyddas av separata säkringar och en egen jordfelsbrytare. I vår standardinstallation sätter vi alltid en så kallad personskyddsbrytare, som är en kombinerad säkring och jordfelsbrytare. I en modern elcentral är automatsäkringarna placerade i moduler. Beroende på hur centralen är uppbyggd kan det vara möjligt att sätta personskyddsbrytaren i centralen. Personskyddsbrytaren motsvarar fyra enkla säkringar i bredd.

I en elcentral av äldre modell finns säkringarna i stället som så kallade “proppar”.
Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs tillkommer det en extra kostnad.

Vad innebär en fast installation?
Fast installation innebär att boxen installeras direkt i fastighetens elcentral/gruppcentral. Detta får endast göras av en behörig installatör. Installationen kan aldrig göras på en trefashandske/trefasuttag.

Behöver jag vara hemma under installationen?
Du behöver vara hemma och ta emot installatören och finnas på plats under hela installationen. Däremot behöver inte någon laddbar bil finnas på plats, då installatören testar din laddbox med hjälp av ett testverktyg.

Vad är skillnaden mellan 1-fas och 3-fas installation?

I ett vanligt hushållsuttag laddar man på 1-fas med 10 A, det vill säga cirka 2,2 kW. Effekten i laddboxen är framför allt beroende av hur laddboxen installeras och hur mycket effekt bilens ombordladdare kan ta emot. Installationen av laddboxen i hemmets elcentral kan ske på en eller tre faser och laddboxen ställs då in för 1-fas respektive 3-fas-laddning med amperestyrka mellan 10 A och 32 A. Vid en installation på en fas blir exempelvis den maximala laddeffekten 3,7 kW med 16 A. Vid en installation på tre faser blir den maximala laddeffekten 11 kW med 16 A och upp till 22 kW med 32 A. I dagsläget kan många laddbara bilar enbart ta emot 3,7 kW. Vi kommer vid samtliga tillfällen där hemmets elcentral tillåter det ändå installera laddboxen på tre faser och därmed förbereda för framtidens bilar och högre laddhastigheter.

Var hittar jag min elcentral?

Huvudcentralen sitter oftast i fasadmätarskåpet på husets utsida eller i källaren om du har ett hus med källare eller undre våningsplan. Här sitter din mätare och fastighetens huvudsäkring. Härifrån matas huset med el som fördelas via din undercentral, även kallad gruppcentral, proppskåp eller helt enkelt elcentral. Detta är bostadens elektriska hjärta och finns placerad inomhus.

Personskyddsautomaten till laddboxen kan placeras i såväl huvudcentral som undercentral, så länge den placeras efter fastighetens mätpunkt. Vid installationen av din laddbox kommer du överens med installatören var det är mest lämpligt att utrustningen placeras i just din fastighet.

Vad är en smart laddbox?

I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill du att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning, måste du själv göra det förberedande arbetet med att gräva ett 60 cm djupt dike och lägga kabelrör. Kabelröret ska ha en diameter på 50 mm och dragtråd ska finnas. Kabelrör med dragtråd är alltid gula och finns att köpa i välsorterade byggvaruhus.

Observera! Det kommer att bli en tillkommande kostnad för det jobb installatören behöver utföra med markförlagd kabel.

Hur ser kabeln ut och hur stort är hålet i husväggen?
Kabeln som dras från din elcentral till laddboxen är 10–15 mm i diameter och vit. Den dras längs med fasaden och sätts fast med kabelklammer. Om håltagning i fasaden för genomföring av kabeln behövs blir hålet inte mycket större än diametern på kabeln.

Har ni tankar eller frågor kring laddboxar och elbilsladdning i er förening?

Här har vi samlat tips och matnyttig information om elbilsladdning för föreningar. Tanken är att ni ska få svar på vanliga frågor, en checklista för att inte missa något viktigt. Men även en hjälp på vägen, då det krävs en viss planering och beslut som ska fattas, då nästan varje laddlösning är unik och kundanpassad för att på bästa sätt motsvara era behov, både i dag och när efterfrågan på laddmöjligheter ökar under de kommande åren.

Vi hjälper er från första kontakten till att er laddlösning är installerad och klar. Klicka på länken och ladda ner vår infofolder, Elbilsladdning i BRF och Samfällighet.