Solceller

Med solceller installerade får du en säker och effektiv elförsörjning samtidigt som du bidrar till en mer hållbar värld

Solceller – spara pengar och miljö

Vi samarbetar med Enwell. Tillsammans erbjuder vi en trygg installation av solceller och ett förmånligt pris på köpt och såld energi. Det gemensamma erbjudandet riktas främst till kunder i och omkring Borås. Detta innebär att Enwell tar hand om projektering och installation av solceller medan Borås Elhandel kompletterar installationen med ett konkurrenskraftigt avtal för köpt och såld energi.

Klicka på länken nedan för att göra en intresseanmälan så kontaktar Enwell dig så snart som möjligt.

Solceller är en miljövänlig och kostnadseffektiv teknik som omvandlar solenergi till el. Med sjunkande priser på solceller har detta blivit en lönsam energiform där det finns pengar att spara. Du minskar ditt behov av köpt energi och sänker energikostnaderna oavsett om du använder el, olja eller biobränsle. Se solceller som en långsiktig investering med en uppskattad livslängd på 30 till 40 år.

Förutom på vår hemsida kan man få saklig och oberoende information om solceller även via Energimyndigheten.

Vanliga frågor och svar om solceller

Hur fungerar solceller?

Solcellerna monteras på husets eller garagets tak och kopplas till ditt elsystem. När solen skiner genererar de el, som går direkt till ditt hem. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll. En solcellsanläggning består av solceller, som bl a kan monteras på husets tak, samt en växelriktare. Solcellerna omvandlar energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

För dig som husägare kan det vara en bra start att satsa på solceller och börja producera alldeles egen, förnybar el. Faktum är att investeringar i solceller fullkomligt har exploderat världen över, och med våra kompletta solcellspaket gör vi det enkelt för dig att också komma igång! Det bästa är att du direkt märker av att elräkningen blir mindre när du installerat solceller under våren eller sommaren.

Hur mycket energi genererar solceller?

Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Borås Elhandels solcellspaket innehåller högeffektiva paneler med en effektivitet på hela 18,94 %. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. I Sverige varierar årsproduktionen av solceller mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp, för ett system riktat mot söder och utan skuggning. Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden.

Behöver man bygglov för solceller?

Behöver man ha bygglov för att sätta upp solceller? Regelverket kring bygglov för solceller skiljer sig mellan kommunerna. Solceller behöver oftast bygglov om de monteras i annan vinkel än taket (de står upp mer än taket) i planlagt område och i sammanhållen bebyggelse. Utanför sammanhållen bebyggelse och utanför planlagt område är fler installationer av solceller bygglovsbefriade. Ibland kan också mindre installationer som inte ändrar byggnadens karaktär vara bygglovsbefriade. Hör med din kommun vad som gäller för solceller där du bor.

Mikroproducent – Så säljer du din överskottsel från solceller

Tänk att bli sin egen elproducent. Att inte bara göra el till sig själv utan även kunna mata ut på elnätet som kommer andra tillgodo. Den el du själv inte har möjlighet att använda kan du sälja tillbaka till oss, så att fler kan få glädje av solenergin du producerat med dina solceller.

Så här säljer du din överskottsel
Dina solceller ansluts till elnätet i ditt hus och den el du producerar kommer i första hand att användas av dig själv och minska ditt behov av att köpa el. Om elen du producerar från dina solceller inte räcker till för att täcka ditt behov fungerar det precis som vanligt – då köper du el av din elleverantör via elnätet och du betalar naturligtvis bara för den el du behöver köpa. Producerar du mer el än du förbrukar köper vi din överskottsproduktion till Nordpools timspotpris. Köper du solceller av oss får du även en extra årspremie. Du kan också ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten, läs mer försäljning av elcertifikat här.
Nu sänker du inte bara din egen elanvändning, nu kan du dessutom få betalt för de kilowattimmar som du själv inte använder. Visst är det bra med solceller?

Att tänka på när du vill sälja din överskottsel
– Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag och en mätare som mäter den el du matar ut på elnätet.
– Du framställer förnybar el. (Det gör du med solceller)
– Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten från dina solceller får som högst vara 43,5 kW.
– Du måste vara fast ansluten till elnätet. Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
– Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år.
– Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. 
Läs mer om försäljning av överskottsel här

Skatteavdrag för grön teknik

Det införs en helt ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik, bl a solceller. From 2021 ersätts de nuvarande systemen som finns till privatpersoner för solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon av en skattereduktion för installation av grön teknik. Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som rot och rut, så att köparen får avdraget direkt på fakturan. Det gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.
Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med
– 15 procent för installation av solceller
– 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
– 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Läs gärna mer om skattereduktionen för solceller på Skatteverkets hemsida här.

Räkneexempel
En normalstor anläggning med solceller är ca 12 kWp och kostar ca 120 000 SEK inkl moms där 10 000 står för ställning och resekostnader. Med det nya gröna avdraget skulle dina solceller kosta 103 500 SEK då man inte kan få avdrag för t ex, ställning, resekostnader etc.

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Elen kan komma från till exempel solceller. Energimyndigheten utfärdar ett elcertifikat per varje producerad MWh. Det motsvarar 1000 kWh, vilket kan produceras från de flesta anläggningar med solceller med en samlad effekt på 1,5 kW eller mer. 

Det kostar inget att ansöka om elcertifikat, men det finns kostnader kopplade till mätningen som ska utföras i anslutning till elcertifikatet. Det kan vara t.ex kostnader för särskild mätare i direkt anslutning till dina solceller, eller administrativa kostnader till Energimyndigheten eller elhandelsföretaget. 
För en solcellsanläggning under 10 kW är de administrativa kostnaderna för den särskilda elmätaren relativt stor i förhållande till anläggningens storlek, vilket innebär att det inte lönar sig att ha en mätare som mäter elproduktionen från dina solceller.

Bild på installation av solceller - Hemma hos - Borås Elhandel

Solceller hemma hos Ronny och Yvonne

När vi kom till Ronny och Yvonnes nybyggda hus möttes vi av både sol, värme och nybryggt kaffe. Vi träffade dem för att prata om deras solcellsanläggning som de köpt av Borås Elhandel och installerade i november 2016. Vi var nyfikna på hur deras tankar gick inför köpet och om förväntningarna hade infriats?

Nyheter