Batterilagring

Spara ännu mer med effektiv batterilagring i hemmet

Lagra din el i smarta batterilager

Ett batterilagringssystem hjälper dig att maximera användningen av din egenproducerade solel. Med energilagring sparar batteriet överskottsel som produceras under dagen, så att du kan använda den senare under kvällen. Du kan enkelt hålla koll på din produktion och konsumtion, och styra ditt system med mobilappen.

 

Frekvensreglering/Flexmarknad

Med ett batterilager kan du få betalt för hjälpa till med frekvensreglering, i tillägg till andra nyttor du har av batterilagret.

Vad kan jag använda batterilager till?
Batterilager kan användas till flera saker. Du kan ladda batteriet när elen är billig och sen, när elen är dyr, använder du batteriet istället för att ta el från nätet. Du som har solcellsanläggning kan använda ett batterilager för att öka din egenkonsumtion, vilket kan spara energiskatt och (för privatpersoner) moms. Det är möjligt att använda batterilager för att ”kapa topparna” i din elförbrukning om du under korta perioder konsumerar mer än du vill eller kan. Batterilagret kan också fungera som en reserv om tex ett strömavbrott skulle inträffa.

Batterilager kan också användas för frekvensreglering. Det innebär att du gör batterilagret tillgängligt så att Svenska Kraftnät kan använda det i sitt arbete att hålla frekvensen på nätet på rätt nivå. För det får du en ersättning, vilken idag utgör en stor del av det du kan tjäna på ett batterilager.

Vad behöver jag?
Det är inte svårt att komma igång och tjäna pengar på frekvensreglering. Det du behöver är en viss styrutrustning installerad till ditt batterilager, så att det är möjligt att styra. Du behöver avtal med en teknikleverantör som faktiskt styr ditt batterilager när det behövs och avtal som ger att sälja frekvensreglering till Svenska Kraftnät. De olika delarna skall fungera tillsammans. Checkwatt hjälper dig genom detta, som är en teknikpartner som vi har samarbete med.

Hur funkar det?
Med batterilager, styrning och avtal är igång får du ersättning för vad ditt batteri kan hjälpa till med. För FCR-D (Frequency Containment Reserve – Disturbance), som utgör den större delen av intäkten, betalar Svenska Kraftnät ut till balansansvarig, som i sin tur betalar vidare direkt till dig (som företagare) eller till teknikpartner som betalar ut din ersättning (privatpersoner). Om du har andra tjänster än FCR-D i ditt avtal med teknikpartnern betalar denne ut direkt till dig.

Hur kommer jag igång?
Ta kontakt med Checkwatt så hjälper de dig genom processen.
Epost: info@checkwatt.se

Så fungerar batterilagring

Batterisystemet består av en växelriktare, ett valbart antal batterimoduler och en styrenhet. Växelriktaren kopplas ihop både med solpanelerna och batterisystemet. De kommunicerar tillsammans för att utnyttja elen som produceras. Batterisystemet byggs upp av batterimoduler.

Litium-jon batteriet (LiFePO4) innehåller inga miljöfarliga ämnen eller ädelmetaller, vilket gör det hållbart. Batteriet är säkert jämfört med många andra litium-jon batterier. Det har även betydligt längre hållbarhet, både vid användning och i standby. Det gör att det passar utmärkt att användas som batterilager för hushåll.

Bild på hur batterilagring fungerar - Borås Elhandel

Investeringsstöd för batterilagring

För privatpersoner som vill ha batterilagring i hemmet så finns de just nu ett batteristöd som täcker 60% av hela investeringskostnaden, där maxbeloppet är 50 000 kr. Batteristödet handläggs av Länsstyrelsen och mer information om batteristödet hittar du här på energimyndighetens webbsida.

Tekniska fördelar 

En viktig fördel med batterilagring är dess förmåga att bidra till elsystemets flexibilitet. I en värld där förnybara energikällor blir allt viktigare, blir batterilagring en nödvändighet. Batterilagring kan lagra den el som genereras under dagtid för användning när produktionen är låg, som på natten eller under molniga dagar. Detta balanserar belastningen på elnätet och bidrar till en mer hållbar och effektiv energianvändning.

Miljöpåverkan av energilagring

Batterilagring bidrar inte bara till energieffektivitet, utan det kan också ha en positiv inverkan på miljön. Genom att maximera användningen av egenproducerad solel minskar du beroendet av el från fossila bränslen. Dessutom minskar batterilagringssystem utsläppen av växthusgaser genom att förhindra spill av överskottsproduktion.

Framtiden för batterilagring

Batterilagring är mer än bara ett sätt att lagra överskottsenergi. Det är en teknik som ligger i framkanten för omvandlingen till förnybara energikällor. Med kontinuerlig teknisk utveckling och kostnadsminskningar, kan vi förvänta oss att energilagring kommer att spela en allt större roll i våra energisystem i framtiden. Att investera i energilagring nu är ett steg mot ett mer hållbart och självförsörjande hem eller fastighet.

Batterilagring och Energiintelligens

Med hjälp av vår moderna app-teknologi kan du effektivt hantera din energianvändning. Energilagring kombinerat med smarta algoritmer ger dig möjlighet att förutse din energianvändning och anpassa den efter dina behov. Detta ger dig inte bara kontroll över din energikonsumtion, utan även möjlighet att optimera din användning och spara mer på dina energikostnader.