Ursprungsmärkning

Hos oss får du ursprungsmärkt och fossilfri el

Elens ursprung

100% fossilfri el

Som elhandelsföretag ligger det oss varmt om hjärtat att värna om miljön. All el som vi köper in är fossilfri och produktionen sker främst i vatten-, vind- och kärnkraftverk, men en liten del av elen kommer även från lokalproducerad solenergi. Som kund hos Borås Elhandel får du med automatik en mix av fossilfria energikällor i ditt elavtal. Den el vi sålde 2023 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,03 g koldioxid och 0,002 g kärnbränsleavfall per kWh. Vår ursprungsmärkning grundas till 100% på ursprungsgarantier.

Vår elförsäljning utan specifik energikälla

Borås Elhandels
samlade elförsäljning

Bra Miljövaloch
EPD miljöel

Kärnbränsleavfall 0,003 g/kWh
CO2 utsläpp 0,04 g/kWh

Kärnbränsleavfall 0,002 g/kWh
CO2 utsläpp 0,03 g/kWh

Kärnbränsleavfall 0 g/kWh
CO2 utsläpp 0 g/kWh

El med Bra Miljöval

Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och arbetar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska. Förutom att Bra Miljöval ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme el märkt med Bra Miljöval till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering. Kontakta oss så lägger vi till det på ditt elavtal.

Grön cirkel 100%

100% Förnybart 0g/kWh
0% Kärnkraft –
Kärnbränsleavfall 0 g/kWh
0% Fossilt – CO2 utsläpp 0 g/kWh

EPD

EPD-el (Environmental Product Declaration) är el producerad från våra nordiska anläggningar. EPD innebär att elleveransen har en certifierad miljövarudeklaration som bygger på ett systematiskt arbete med kvalitetssäkrad och jämförbar information om produktens miljöpåverkan.

EPD möjliggör också jämförelser i ett livscykelperspektiv från byggnation till bränsleproduktion, drift och underhåll, reinvesteringar samt rivning.

Grön cirkel 100%

100% Förnybart 0g/kWh
0% Kärnkraft –
Kärnbränsleavfall 0 g/kWh
0% Fossilt – CO2 utsläpp 0 g/kWh

Kärnkraft

Ursprungsmärkt kärnkraft innebär att du får el producerad från svenska kärnkraftverk. Elen är fossilfri och du bidrar till att gynna produktionen av svensk kärnkraft.

  • Du får bara el från svensk kärnkraft.
  • Du hjälper till att öka efterfrågan på kärnkraft i svensk elproduktion.
  • Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.
Blå cirkel 100%

0% Förnybart 0g/kWh
100% Kärnkraft –
Kärnbränsleavfall 0,0046 g/kWh

0% Fossilt – CO2 utsläpp 0,062 g/kWh