Batterilagring – Solceller

Med batterilagring till dina solceller får du en smart, säker och effektiv elförsörjning samtidigt som du bidrar till en mer hållbar värld

Smarta batterier med hög verkningsgrad

Solceller är en fantastisk uppfinning som ger oss energi av solen, men i slutet av dagen kan vi inte längre njuta av den källan då solen går ner. Med batterilagring solceller kan du förlänga den känslan genom att använda din egenproducerade solel även vid ett senare tillfälle. Syftet med ett batteri som komplement är att man i första hand ska lagra elen till sig själv istället för att sälja vidare den.

Fördelar batterilagring solceller

  • Du blir mer självförsörjande
  • Du kan använda din egna solel även då solen gått ner
  • Mindre påverkan för dig då priserna höjs
  • Du kan utnyttja möjligheten till skattereduktion för grön teknik

Batterilagring solceller är en stor del av utvecklingen i framtiden och när du tagit steget och installerat solceller och blivit din egen producent, finns även möjligheten att lagra din producerade el i vårt smarta batterilager med hög verkningsgrad så du kan använda den energin vid annat tillfälle. När man installerar batterilagring solceller så ska de dimensioneras mot solcellsanläggningen och mot sin förbrukning för att komma till sin rätt.

Hur fungerar batterilagring solceller?

Batterilagring solceller består av en växelriktare, ett valbart antal batterimoduler och en styrenhet. Växelriktaren kopplas ihop både med solpanelerna och batterisystemet, och kommunicerar tillsammans för att utnyttja elen som produceras.

Solenergin lagras i solcellsbatteriet i form av likström (DC), (samma typ av ström som solceller producerar). Växelriktaren måste däremot alltid konvertera batteriets likström till växelström (AC) för att kunna användas i hushållet. Finns det inget behov av elen i hushållet konverteras växelström tillbaka till likström för lagring i solcellsbatteriet. När den lagrade elen ska användas sker ytterligare en konvertering från likström till växelström

Stöd till energilagring – grön teknik

Är du privatperson och vill investera i ex batterilagring solceller har du möjlighet att ansöka om en skattereduktion på 50% av kostnaden för arbete och material. Takbeloppet är på 50 000 kr. Skattereduktion är tillgänglig för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021. Läs mer om Grön teknik på Skatteverkets webbplats

Om batteriet

Övertid tappar batterier sin laddning, främst när de är helt fulladdade. Det är sällan optimalt att ladda sitt solcellsbatteri till sin fulla kapacitet då det tappar några procent direkt ett par timmar efter laddning. Generellt mår ett batteri bäst av att laddas 80-90% av sin maxkapacitet och sedan brukas mellan 40-50%. På vissa batterier går det att ställa på växelriktaren att man inte ska ladda upp fullt.

Är det lönsamt att installera batterilagring solceller?

Beroende på vilken effekt solcellsbatteriet klarar av är därför även priset olika. Mindre batterier runt 5 – 10 kWh har vanligen en kapacitet på 6 kW eller 12 kW, medans batterier över 15 kWh kan vara specificerade för en maxeffekt upp till 30 kW. Man brukar säga att man får lägga på 10-15% av priset för ett batteri med högre kapacitet. En installation av batterilagring solcelller ska alltid utföras av certifierade elektriker. Dels pga att garantier ska gälla och att det kan leda till skada på både utrustning och person.