Skip to main content

Smarta batterier med hög verkningsgrad

Solceller är en fantastisk uppfinning som ger oss energi av solen, men i slutet av dagen kan vi inte längre njuta av den källan då solen går ner. Med batterilagring solceller kan du förlänga den känslan genom att använda din egenproducerade solel även vid ett senare tillfälle. Syftet med ett batteri som komplement är att man i första hand ska lagra elen till sig själv istället för att sälja vidare den. Ett normalstort batteri för en villa kan lagra 4-9 kWh, vilket räcker för att täcka energiförbrukningen under kvällen och natten för ett normalhushåll.

Hur fungerar batterilagring solceller?

Batterilagring solceller består av en växelriktare, ett valbart antal batterimoduler och en styrenhet. Växelriktaren kopplas ihop både med solpanelerna och batterisystemet, och kommunicerar tillsammans för att utnyttja elen som produceras. Batterisystemet byggs upp av batterimoduler som börjar på 3,8 kW, och som enkelt kan byggas på i efterhand upp till 11,4 kW.
Produktblad RCT Batterisystem

En förklaring på hur batterilagring solceller fungerar. Innehåller bild på solcellsanläggning, växelriktare, batterisystem, elnätet och till husets elförbrukning.

Solenergin lagras i solcellsbatteriet i form av likström (DC), (samma typ av ström som solceller producerar). Växelriktaren måste däremot alltid konvertera batteriets likström till växelström (AC) för att kunna användas i hushållet. Finns det inget behov av elen i hushållet konverteras växelström tillbaka till likström för lagring i solcellsbatteriet. När den lagrade elen ska användas sker ytterligare en konvertering från likström till växelström

Stöd till energilagring – grön teknik

Är du privatperson och vill investera i ex batterilagring solceller har du möjlighet att ansöka om en skattereduktion på 50% av kostnaden för arbete och material. Takbeloppet är på 50 000 kr. Skattereduktion är tillgänglig för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021. Läs mer om Grön teknik på Skatteverkets webbplats

Vad kostar batterilagring solceller?

Startpaket för kunder som vill komplettera befintlig solcellsanläggning med ett batterilager
Pris med batteristöd, 31 000 kr* inkl moms (77 000 kr inkl moms exkl batteristöd).

I priset ingår:

  • 2 batterimoduler (3,8 kWh)
  • 1 st 6 kW hybridväxelriktare
  • 1 st styrenhet.

Startpaket för kunder som köper en ny solcellsanläggning upp till 8,5 kW och vill komplettera med ett batterilager
Pris med batteristöd, 16 000 kr* inkl moms.

I priset ingår:

  • 2 batterimoduler (3,8 kWh)
  • 1 st 6 kW hybridväxelriktare
  • 1 st styrenhet.

Startpaket för kunder som köper en ny solcellsanläggning upp till 8,5 kW och vill komplettera med ett batterilager och en switch, med möjlighet att gå “off grid”
Pris med batteristöd, 29 000 kr* inkl moms.


I priset ingår:

  • 2 batterimoduler (3,8 kWh)
  • 1 st 6 kW hybridväxelriktare
  • 1 st styrenhet
  • 1 st switch

* Installationskostnad tillkommer till ovan paket