Avtalsvillkor

Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har träffat en överenskommelse

De allmänna avtalsvillkoren förändrar inte enskilda kunders individuella särskilda avtalsvillkor, utan priser och avtalsperioder gäller enligt det tecknade avtalet. De nya allmänna villkoren justerar endast de grundläggande leveransvillkoren som är gemensamma för hela branschen. Här nedan finner du de senaste villkoren gällande för både konsument (privatperson) och näringsidkare (företag).

EL 2012 K (rev 2) för konsument

EL 2012 N (rev) för näringsidkare

 

Här finner du Borås elhandels särskilda villkor

Borås Elhandels särskilda avtalsvillkor K
Borås Elhandels särskilda avtalsvillkor N

Här finns villkor gällande anvisad elkund
Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument.
Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare.