Elpriser idag

Läs mer om de olika faktorer som påverkar hur elpriser sätts, bl a vädret, valutan och råvarupriserna

Det är många olika faktorer som påverkar elpriset

Många olika faktorer påverkar ditt elpris, bl a vädret, valutan och råvarupriserna. På denna sidan uppdaterar vi månatligen lite information om hur marknaden sett ut det närmsta för att du ska få en inblick i vad som påverkar ditt elpris för stunden. Längre ner på sidan hittar du även energispartips om vad du kan göra för att minska din elförbrukning.

Marknadsläget – elpriser

Uppdaterad maj 2024

 

Nu när vi äntligen börjar känna av värmen i maj, ser vi också förändringar i elpriserna.
April var ganska kylig, vilket gjorde att vi behövde värma upp våra hem mer än vanligt. Det här, tillsammans med andra faktorer som brist på vind och planerat underhåll av kärnkraftverk, höll elpriserna på samma nivå som i mars. Den långa kylan har också påverkat den årliga vårfloden, vilket är viktigt för vår vattenkraft.
Det är som att det kalla vädret har lämnat sitt avtryck på elpriserna, men förhoppningsvis när värmen blir mer stabil, kommer vi att se förändringar i positiv riktning.

Under april månad fortsatte elpriserna att svänga kraftigt, med stora variationer i prisnivåerna. I södra Sverige, representerat av SE4, sträckte sig priset från en negativ siffra på -63 öre/kWh till en toppnotering på 210 öre/kWh för en enskild timme. Generellt sett låg elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool (exklusive påslag och moms) mellan 50 och 62 öre/kWh i alla elområden.
Vi närmar oss nu en period av ökad tillgång på energi i takt med att värmen tar över och elanvändningen minskar. Även om kylan fortsätter att hålla fjällområdena i sitt grepp och därigenom fördröjer vårfloden, förväntas den mer stabila värmen ta över från mitten av maj. Detta innebär att snösmältningen snart kommer att sätta igång.

Vi framhåller vikten av att fortsätta vara medveten om energianvändningen för de med rörliga elprisavtal, särskilt med tanke på de stora variationerna i elpriset för närvarande. Att vara aktiv och ha koll på sin energikonsumtion kan fortsatt vara fördelaktigt när elpriserna svänger så pass mycket.

Meddelande om ökad effekthöjning har givits grönt ljus.
För närvarande ligger tillgängligheten för kärnkraft i Norden på 56 procent av den totala installerade kapaciteten. Inom kort förväntas kärnkraftverken Olkiluoto 3 i Finland och Oskarshamn 3 återupptas. Dessutom beräknas service och underhåll av Forsmark 2 vara avslutat den 18 maj.
En annan positiv nyhet är att Svenska Kraftnät (SVK) har godkänt en permanent ökning av effekten för Forsmark 1 i ett första steg, vilket höjer den till 1 070 MW från den nuvarande maximala effekten på 1 014 MW.

Samtidigt fortsätter de geopolitiska oroligheterna och striderna i Mellanöstern att påverka elmarknaden negativt. Trots detta begränsas uppgången av elpriserna av milda väderprognoser i Europa, en god fyllnadsgrad i gaslagren och en stark dollar.

 

– Ska du teckna nytt elavtal eller kanske förnya ditt gamla, läs gärna mer om våra elavtal och se våra priser här nedan.

Historik rörligt elpris

Rörligt elpris elområde 3

*Föregående månads rörliga elpris uppdateras under de 7 första dagarna i månaden

63,35 öre/kWh – Borås Elhandels rörliga inköpspris (apr) exkl moms

Utöver Borås Elhandels inköpspris tillkommer:

4,90 öre/kWh – Påslag exkl moms
2,21 öre/kWh – Rörligt elcertifikat föregående månad exkl moms
25% – Moms

88,08 öre/kWh – Totalt elpris inkl moms föregående månad (Visas som Förbrukning område 3 på fakturan)
39 kr/mån – Fast avgift inkl moms

* Observera att du kan ha ett pris som avviker om du tecknat någon annan form av elavtal med oss.

Priserna nedan är Borås Elhandels inköpspriser (rörligt elpris fg mån)
exkl påslag, elcertifkat, ev skatter samt moms i elområde 3.

Elområde 3 2024 2023 2022 2021 2020
Januari 92,19 99,84 113,55 53,03 26,62
Februari 57,96 89,92 83,51 59,00 21,39
Mars 65,88 88,98 140,08 39,44 17,29
April 63,35 74,57 94,70 35,83 11,74
Maj 46,72 110,15 47,05 15,47
Juni 57,81 137,93 43,41 28,16
Juli 42,14 101,26 62,29 11,86
Augusti 43,35 245,97 70,82 38,33
September 29,74 252,42 98,00 38,59
Oktober 40,92 91,67 72,51 26,30
November 94,25 152,46 98,72 26,69
December 89,26 289,60 195,52 34,62
Snittpris/år  69,85 66,46 151,11 72,97 25,01

 

 

Bild på elpriser idag och bakåt i tiden - Borås Elhandel

Hur bestäms elpriserna?

De rörliga elpriserna sätts av Nord Pool

I norden har vi en elbörs som heter Nord Pool. Den startades 1996 av Sverige och Norge men nu ingår även Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Tyskland och Österrike. Likt den vanliga börsen är det här som elhandlare köper och säljer el. Vad som bestämmer elpriserna är många olika saker. De påverkas bland annat av situationen i andra länder i Europa. Elpriset i Sverige är generellt baserat på produktion och överföringskapacitet till andra länder. Eftersom många länder handlar på Nord Pool kommer förhållandena i de andra länderna också att påverka vårt elpris. Har man t ex timprisavtal från köper man el per timme från Elbörsen, se timpriser här.

När man prissäkrar fastprisavtal gör man detta genom att även köpa finansiella kontrakt på Nasdaq OMX Commodity.

Vad är skillnaden mellan Nord Pools elpris och Borås Elhandels inköpspris?

Enkelt förklarat är att priset på Nord Pool är baserat på att alla kunder förbrukar lika mycket varje timme dygnet runt hela månaden. Som kund hos oss betalar du efter våra kunders totala förbrukningsmönster multiplicerat med Nord Pools timpriser. Tänk även på att det priset du ser på Nord Pools websida inte inkluderar ev påslag, elcertifikat eller moms.

Spelar det någon roll när på dygnet jag använder min el?

Genom att sprida ut din elanvändning på dygnets alla timmar och energieffektivisera så mycket du kan, är du med och påverkar efterfrågan och därmed påverkas då även elpriset positivt. För att detta även ska visa sig positivt på din elfaktura måste du ha en elmätare som mäter din elförbrukning timma för timma och teckna vårt elavtal Timspot. Genom att kontakta oss gör vi en ansökan om timmätning hos ditt elnätsföretag. Då detta är klart kan du börja använda elen då den är som billigast. Du kan lätt se timpriserna här och planera inför morgondagen. Tänk bara på att om du tecknat ett Timspot avtal men inte styr om din förbrukning till dygnets lägre timmar kan du riskera att få ett högre elpris.

Elområde

Sverige är indelat i fyra olika elområden, och elpriserna baseras på vilket område du befinner dig i. Inköp och försäljning av el sker per område och baseras på efterfrågan inom det specifika området. Det beror dels på att vi inom EU ska ha en väl fungerande elmarknad, men även för att styra produktion och konsumtion av el inom Sverige. Vattenkraftverken i norra Sverige producerar t. ex. betydligt mer el än vad som används i norr och elproduktionen i södra Sverige är inte tillräcklig för behoven i söder. Generellt sett är elpriserna högre i södra Sverige, där det finns underskott på el. Priserna kan variera väldigt mycket från månad till månad och år till år.

Utbud och efterfrågan

Vid hög efterfrågan ökar kostnaden, för att minska när efterfrågan är lägre. Det bästa exemplet på det är när det rörliga elpriset ökar på vintern när det är kallt och minskar på sommaren när det är varmt. När efterfrågan är mindre behöver vi inte använda oss av dyrare kraftproduktion. Vattenkraften i norden har stor betydelse ioch priset påverkas av hur mycket eller lite vatten vi har i magasinen. Det kan skilja upp till 50 TWh mellan våt-år och torr-år.

Hur elpriser, elområden och kapacitetsavgifter hänger ihop kan du läsa mer om här på Svenska Kraftnäts hemsida.

Vad är Elcertifikat?

Lagen om elcertifikat, som trädde i kraft 2003, instiftades för att främja elproduktion från förnybara energikällor. Lagen gynnar elproduktion från förnybara källor såsom vindkraft, småskalig vattenkraft, solenergi och biobränslen.

För Borås Elhandel innebär det en möjlighet att erbjuda våra kunder ännu mer el från hållbara källor, vilket är positivt för både oss, våra kunder och miljön!

Som kund betalar du elcertifikatavgift baserat på din elförbrukning. Denna avgift gäller oavsett vilket elavtal du har och justeras med automatik på din faktura.

Genom att betala elcertifikatavgiften bidrar du aktivt till ökad andel el producerad från förnybara energikällor. Alla kunder, både privatpersoner och företag, spelar en roll i att minska klimatpåverkan genom detta engagemang.

Vad kan du göra för att minska din elkostnad?

Förutom att välja ett elavtal kan du också se till att anpassa din elkonsumtion och tänka på hur du använder el dagligen. Här är några enkla tips som gör stor skillnad i din vardag.

Värmen

 • Sänk värmen! Den allra största energislukaren är uppvärmningen av ditt hus. Ungefär 80 procent av en villas energikostnad går till uppvärmning och varmvatten. För varje grad du sänker minskar energibehovet med ungefär fem procent.
 • Runt 20–21 grader brukar vara ett bra riktvärde inomhus.

Fönster

 • Täta fönster och dörrar men se ändå till att ha bra ventilation. Är listerna torra och förlorat sin spänst är det kanske dags att byta till nya.
 • Man kan även välja att isolera med tilläggs glas eller dra för gardinerna på natten för att minska energiförlusten genom fönstren.

Varmvatten

Det finns olika saker man kan göra för att spara på varmvattnet.

 • Begränsa duschtiden och byt gärna till ett snålspolande duschmunstycke. Fem minuters kortare duschtid per dag sparar både vatten, energi och pengar – runt en tusenlapp om året.
 • Duscha i stället för att bada, ett bad drar tre gånger mer energi än en dusch.
 • Låt inte vattnet rinna hela tiden då du borstar tänderna.
 • Tvätta i 40 grader i stället för 60.
 • Använd diskmaskinen i stället för att handdiska.

Vitvaror

 • Tvätta och diska när elen är som billigast (om du har ett elavtal som mäter din förbrukning timma för timma). Billigast är den när minst antal människor använder el.
 • Öppna bara dörrarna till kyl och frys korta stunder och se till att de är täta.
 • Tänk också på att inte ställa in varm mat samt att hålla rätt temperatur – plus fyra i kylen och minus 18 i frysen.
 • Frosta av och dammsug slingorna på kylens/frysens baksida ett par gånger per år. Nya kylar, frysar och diskmaskiner drar mindre än modeller äldre än tio år.
 • Använd gärna mikrovågsugnen om du ska laga mindre mängder mat eller utnyttja eftervärmen på spisplatta och ugn vid matlagning.
 • Fyll tvättmaskinen ordentligt. En halvfull maskin förbrukar nästan lika mycket energi som en fylld maskin. Om du köper ny maskin, köp inte större än du behöver. Välj en tvättmaskin med minst 1 400 varvs centrifugering.
 • Att centrifugera är det mest energisnåla sättet att få bort vattnet ur kläderna.
 • Lufttorka tvätten utomhus om det går. Ett torkskåp drar åtta gånger så mycket el (om du inte har en torktumlare med värmepump) som en tvättmaskin, alltså dubbelt så mycket som en torktumlare.

Annan elektronik

 • Uppgradera ditt hem med energieffektiva apparater. Det kan vara alltifrån energisnåla vitvaror till smarta pluggar som styr belysning och standbylägen. Nyare apparater har oftast mycket låg standbyförbrukning. Äldre apparater (över 5 år) bör man hellre stänga av än sätta i standbyläge.
 • Golvärme är underbart, men den kan dra väldigt mycket energi. I alla fall om du låter värmen stå på året runt eller väljer en onödigt hög temperatur. Stäng av golvvärmen under den varma delen av året och stäng dörren till badrummet för att behålla värmen.
 • Även handdukstorken kan vara kostsam om den alltid är i gång. Välj gärna vattenburen golvvärme och handduks tork, då dessa är betydligt mer energieffektiva.
 • Ska du köpa en ny el apparat, ta reda på vad den drar innan du köper den. Ett bra sätt är att kolla energimärkningen. Driftkostnaden är upp till 80 % av totalkostnaden under en apparats liv. Till exempel drar en plasma-tv betydligt mycket mer el än en LCD-tv och LED-tv.
 • Kör inte köksfläkten i onödan eftersom den drar ut varmluft (om du inte har en kolfilterfläkt).

Större investeringar för minskad elförbrukning på sikt

 • Installera solpaneler som tar tillvara på solenergin, läs mer om det här.
 • Tilläggs isolera ditt hus om det behövs. Vinden är en riktig energitjuv om den inte är tillräckligt isolerad. Se till att värmen inte försvinner ut genom taket.
 • Funderar på om du kan byta till ett nytt värmesystem. Fjärrvärme och bergvärme är två bra alternativ. Bor du i hus med elelement kan du komplettera med en luftvärmepump, läs mer här.
 • Har du lantställe/sommarstuga? Se över temperaturen när du inte är där.
 • Se över värmesystemet. Motionera termostatventilerna på elementen minst två gånger per år så får du bättre komfort och lägre energiförbrukning.
 • Har du pool? Satsa på en värmeisolerande pooltäckning och använd den när ingen badar, så sparar du både energi och skyddar poolen mot löv och skräp. Om du har bergvärmepump, så undersök om den kan anslutas till poolen.

Hur mäts min elförbrukning?

El mäts i enheten kilowattimmar (kWh). 1 kWh motsvarar 1000 wattimmar, på samma sätt som att 1 kg är 1000 gram, eller att 1 km består av 1000 meter. Effekten mäts i enheten watt (W), 1000 W motsvarar 1 kW. Det står ofta på elektriska apparater hur stor effekt de har. Elpriserna beräknas efter kilowattimme, alltså mängden energi som används på en timme. Mängden energi som används beror på apparatens effekt och hur ofta den används. Elpriset beräknas i sin tur genom att multiplicera kilowattimmars (kWh) pris med antalet använda kWh.

Fast elpris

Det här passar dig som vill du ha trygghet och veta vad du kommer att betala för din el en tid framöver. Då får du ett fast pris per kWh och ditt pris kommer inte att påverkas av marknadens upp- och nedgångar. Här kan du teckna fast elpris.

Rörligt elpris

För dig som vill följa prisets utveckling och har utrymme för upp och nedgångar passar ett rörligt elpris bättre. Väljer du ett rörligt elpris får du vara beredd på att hålla koll på prisutvecklingen framöver för att säkerställa att priset inte sticker iväg för mycket.

Tim-/spotpris

Du kan också välja att betala efter din egen förbrukning varje timme genom att teckna vårt rörliga elavtal Timspot. Om du är medveten om när elen är som billigast under dygnet och ser till att diska, tvätta och ladda elbilen då blir ditt elpris lägre.

Mix 50/50

Här får du det bästa av två världar. 50% av din förbrukning låser du till ett fast pris och till resterande 50% får du ett rörligt elpris på under 12 månader. Du får det bästa av två världar.

Nyheter

Hur kan vi hjälpa dig

Kontakta vår kundsupport

Vi på Borås Elhandel strävar efter att göra det enkelt för dig att lösa dina ärenden och hitta svar på dina frågor online. Det snabbaste sättet att få hjälp är att använda vår chat. Där finner du även svar på många vanliga frågor. 

Vanliga frågor och svar

Vilka elavtal har Borås Elhandel?

Vi erbjuder för närvarande fyra olika elavtal:

1. Fast elpris - samma pris under hela avtalsperioden
2. Rörligt elpris - för dig som vill följa marknadspriset
3. Timspot pris - rörligt elpris som varierar varje timma
4. Mix 50/50 - 50% fast pris och 50% rörligt pris

Läs mer om våra olika alternativ att välja mellan, https://boraselhandel.se/elavtal/ 

Hur tecknar jag nytt elavtal?

Du kan teckna elavtal på ditt boende direkt via vår webbsida https://boraselhandel.se/elavtal/ efter du anmält inflytt till elnätsföretaget.

 

Jag ska flytta, hur gör jag?

När man flyttar eller ska avsluta sitt abonnemang på grund av annan anledning måste man i första hand anmäla detta till sitt elnätsföretag. Det är de som ”stänger” av och ”kopplar på” elen i bostaden eller lokalen. Läs mer om hur du går tillväga här "Teckna nytt elavtal vid flytt"

Ska du avsluta ett dödsbo behöver du kontakta ditt elnätsföretag.

 

Hur säger jag upp mitt elavtal?

Har du ett fastpris avtal men inte byter elleverantör övergår ditt avtal med automatik till ett obundet, rörligt elpris med en månads uppsägningstid.

För att säga upp ditt elavtal använder du formuläret "Kontakta oss" nere till höger jämte "Frågor och svar" så skickas det till vår kundsupport.

Ska du säga upp ditt elavtal pga flytt så kan du läsa om hur du gör här.