Elavtal med förnybar energi

Byt till ett elavtal med 100% fossilfri el hos Borås Elhandel för att göra en positiv miljöinsats och säkra en pålitlig och hållbar energiförsörjning.

Teckna elavtal direkt

Genom att fylla i uppgifterna nedan kan du se våra priser, teckna nytt eller förlänga ditt elavtal.

Teckna elavtal

Våra elavtal

Fast elpris

 • För dig som önskar trygghet
 • Vi erbjuder 5, 12, 36 månader
 • Samma pris under hela avtalsperioden
 • Passar dig som både bor i lägenhet och villa

Rörligt elpris

 • För dig som vill följa marknadspriset
 • Olika priser varje månad
 • Passar dig som både bor i lägenhet och villa

Timspot

 • Rörligt elpris som varierar varje timma
 • Påverka ditt eget elpris genom att använda elen då priset är lägre
 • Passar oftast dig som bor i villa

Mix 50/50

 • Fast pris till 50% av din förbrukning
 • Rörligt elpris till 50% av din förbrukning
 • Passar dig som inte vill låsa hela din förbrukning
 • Lönar sig oftast mer för dig som bor i villa

Hur går man tillväga för att teckna elavtal

Det är enkelt att teckna avtal. Du behöver först ta reda på ett par enkla saker.

 1. Ta reda på vilket avtal du har idag. Uppgifterna finner du vanligtvis på din elhandelsfaktura eller om du kontaktar ditt nuvarande elhandelsföretag.
 2. Har du någon bindningstid eller uppsägningstid? Har du det kan du behöva säga upp avtalet först innan du tecknar något nytt. Gör du inte det kan det medföra onödiga brytkostnader.
 3. Vem står på abonnemanget hos elnätsföretaget? För att kunna teckna ett avtal med en elleverantör behöver det vara samma person som står för elnätsavtalet som tecknar elhandelsavtalet.
 4. Ska du flytta behöver du först kontakta elnätsföretaget och anmäla vilket datum du vill ha elen påkopplad.
 5. Ta reda på ditt anläggningsid (18 siffror) och områdeskod (3 bokstäver) Detta hittar du på din faktura eller via kontakt med ditt elnätsföretag.
 6. Teckna direkt via vår webbsida här eller kontakta oss på telefon 033-20 67 00.

Vad är anläggnings-ID?

Ett anläggnings-ID är ett unikt 18-siffrigt nummer som anger vilken elmätare som tillhör just din anläggning. Det börjar alltid med 735999. Man kan säga att det är elmätarens personnummer. Alla elmätare har med andra ord olika anläggnings-ID och är alltid samma nummer oavsett vem som står för abonnemanget.

Vad är områdeskod/områdes-ID?

En områdeskod eller även kallad områdes-ID består av tre bokstäver och står oftast i anslutning till anläggnings-ID på din faktura.

Varför behöver jag ha anläggnings-ID och områdeskod/ID?

För att kunna teckna ett nytt elhandelsavtal behöver du ha anläggnings- ID och områdeskod/områdes-ID tillhands. Detta behöver din elhandlare ha för att kunna säkerställa att rätt person är kopplad till rätt bostad/lokal.

Du hittar information om just ditt anläggnings-ID och områdeskod/områdes-ID på din faktura, genom att logga in på Mina sidor (där du är kund idag) eller genom att kontakta ditt elnätsföretag. När man flyttar in till ett nytt boende kan man fråga efter dessa uppgifter redan vid kontakten med elnätsföretaget.

Sök elavtal

För att vi som elleverantör ska kunna ta emot dig som kund behöver vi ansöka om detta via ditt elnätsföretag. Förutsatt att vi fått korrekta uppgifter från dig såsom namn, adress, personnummer, anläggnings-ID, områdeskod/ID och från vilket datum då avtalet ska börja gälla, skickar vi ett meddelande om att ta emot dig som kund från just detta datum du angivit till oss. Vi får sedan en bekräftelse från dem på att vi kommer leverera elen till dig från detta specifika datum du meddelat oss.

OBS! Tänk på att alltid säga upp ditt befintliga avtal innan du tecknar med ett nytt elhandelsföretag för att undvika eventuella brytkostnader. Det är inte information vi får från elnätsföretaget.

Vilket elavtal ska jag välja?

Det kan vara svårt att veta vilket avtal man ska välja. Börja med att fundera på om rörligt elpris eller fast elpris passar dig bäst. Även hur lång bindningstid du kan tänka dig om du väljer fast pris. Vill du teckna halva din förbrukning till fast elpris och halva till rörligt eller du kanske vill kunna styra din elförbrukning till de timmar på dygnet som elpriset är som billigast? Valet kan vara svårt men kontakta oss gärna så hjälper vi dig på vägen.

Om du ska jämföra elpriser med annan elleverantör tänk på att jämföra samma sak. Ett rörligt elpris varierar från månad till månad så tänk på att jämföra priset under samma månad hos de olika leverantörerna. Jämför även med samma förbrukning så att du får en rättvis bild.

Prisbevakaren

Väljer du ett rörligt avtal men ändå vill ha lite koll på när det är dags att teckna fast elpris kan du anmäla dig till vår tjänst Prisbevakaren.

Du behöver inte hålla reda på om elpriserna faller eller stiger utan kan i stället be oss bevaka den nivå du själv tycker känns lagom. Vi bevakar elprisets utveckling och kontaktar dig via e-post när något av våra fastprisavtal når din önskenivå och så kan du välja om du vill binda priset eller välja en ny bevakningsnivå.

Fyra olika Elområden i Sverige

År 2011 delades Sverige in i fyra olika elområden. Detta gjordes för att stimulera till investeringar i ny elproduktion där det fanns ett underskott på el. Man behövde också tydliggöra var elnätet behövde förstärkas för att kunna överföra mer el inom Sverige. Sedan dess har det varit ett överskott av el i elområde 1 och 2 och underskott av el i elområde 3 och 4 vilket resulterat i mer eller mindre prisskillnader el områdena emellan. De största skillnaderna har vi haft under 2022.

Priset påverkas bl a av elnätens förmåga att transportera el inom Sverige (framför allt från norr till söder) och mellan länderna. Sverige påverkas av omvärldens prisökningar i och med att vi är sammankopplade med andra länders elområden. De nordiska länderna innehåller totalt 12 elområden.

Andra faktorer som påverkar elpriset är bl a vädret, valutan och råvarupriserna. Eftersom elmarknaden är europeisk påverkas vi även av de tyska vindförhållandena. Aktörer i hela Europa handlar el för nästkommande dygns alla timmar. Det sker vid samma tidpunkt i varje elområde genom en auktion där elhandelsföretagens bud möter elproducenternas priser.

Välj till Bra Miljöval till ditt elavtal

För att ta ytterligare ett steg för miljön kan du välja till Bra Miljöval till ditt elavtal.

Det innebär:

 • El från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
 • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
 • Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft och fossilkraft, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar och miljöanpassad.
 • Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.
 • Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan

Läs gärna mer om Bra Miljöval här eller kontakta oss så berättar vi mer om vad det innebär och hur du lägger till det på ditt avtal.

Hur kan vi hjälpa dig

Kontakta vår kundsupport

Vi på Borås Elhandel strävar efter att göra det enkelt för dig att lösa dina ärenden och hitta svar på dina frågor online. Det snabbaste sättet att få hjälp är att använda vår chat. Där finner du även svar på många vanliga frågor. 

Vanliga frågor och svar

Vilka elavtal har Borås Elhandel?

Vi erbjuder för närvarande fyra olika elavtal:

1. Fast elpris - samma pris under hela avtalsperioden
2. Rörligt elpris - för dig som vill följa marknadspriset
3. Timspot pris - rörligt elpris som varierar varje timma
4. Mix 50/50 - 50% fast pris och 50% rörligt pris

Läs mer om våra olika alternativ att välja mellan, https://boraselhandel.se/elavtal/ 

Hur påverkar jag enklast min elkostnad?

Förutom att välja ett elavtal kan du också se till att anpassa din elkonsumtion och tänka på hur du använder el dagligen. Här är några enkla tips som gör stor skillnad i din vardag.

Värmen
Sänk värmen! Den allra största energislukaren är uppvärmningen av ditt hus.

Fönster.
Täta fönster och dörrar men se ändå till att ha bra ventilation.

Varmvatten.
Duscha i stället för att bada, ett bad drar tre gånger mer energi än en dusch.
Tvätta i 40 grader i stället för 60.
Använd diskmaskinen i stället för att handdiska.

Vitvaror
Tvätta och diska när elen är som billigast.
Fyll tvättmaskinen ordentligt.
Att centrifugera är det mest energisnåla sättet att få bort vattnet ur kläderna.
Lufttorka tvätten utomhus om det går. Ett torkskåp drar åtta gånger så mycket el

Läs mer om hur elpriser sätts och hur du själv kan påverka din elföbrukning här.

Jag ska flytta, hur gör jag?

När man flyttar eller ska avsluta sitt abonnemang på grund av annan anledning måste man i första hand anmäla detta till sitt elnätsföretag. Det är de som ”stänger” av och ”kopplar på” elen i bostaden eller lokalen. Läs mer om hur du går tillväga här "Teckna nytt elavtal vid flytt"

Ska du avsluta ett dödsbo behöver du kontakta ditt elnätsföretag.

 

Hur säger jag upp mitt elavtal?

Har du ett fastpris avtal men inte byter elleverantör övergår ditt avtal med automatik till ett obundet, rörligt elpris med en månads uppsägningstid.

För att säga upp ditt elavtal använder du formuläret "Kontakta oss" nere till höger jämte "Frågor och svar" så skickas det till vår kundsupport.

Ska du säga upp ditt elavtal pga flytt så kan du läsa om hur du gör här.

Nyheter