Spotpris el

Med vårt Timspot-avtal så betalar du spotpris på el per timme och kan själv påverka dina elkostnader genom att styra elanvändningen till timmar på dygnet då elpriset är lägre.

Aktuella Spotpriser på el

Få bättre koll på din elförbrukning – se aktuella spotpriser på el från den Nordiska elbörsen – Nord Pool

Se hur spotpriset på el varierar timma för timma på den Nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, idag och i morgon. Du kan även se historik på spotpriset på el per timme från och med 2014. Tecknar du ett Timspot-avtal med oss kan du med information nedan som hjälp planera din elförbrukning timme för timma.

 

  • Välj vilket elområde som ska visas under ”välj elområde”
  • För att se morgondagens spotpris på el måste du välja ”en dag framåt” under ”välj period” (publiceras efter kl 14.15 varje dag).

OBS! Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.

Teckna spotpris / timpris på el

 

Hur sätts spotpris på el?

Spotpriset på el är en viktig komponent i det totala elpriset. Dessa priser bestäms dagligen på elbörsen, Nord Pool, baserat på tillgång och efterfrågan. Faktorer som väder, tillgänglighet av förnybara energikällor, och det aktuella utbudet av el på marknaden spelar alla en roll i hur dessa priser fastställs.

Om du vill förstå mer om hur spotpris på el och övriga elpriser bestäms och hur du kan anpassa ditt elanvändande för att dra nytta av prisvariationer. Läs mer här: ”Elpriser och marknadsläget”

Våra elavtal

Borås Elhandel erbjuder flera olika typer av avtal; Fast elpris, Rörligt elpris, Timspot-avtal och Mix 50/50. Läs mer om våra olika elavtal här.

Vanliga frågor och svar om Spotpris på el

Vad är ett spotprisavtal för el?

Ett spotprisavtal eller timspotavtal för el innebär att du betalar för el baserat på det aktuella spotpriset, vilket kan variera från timme till timme och dag till dag. Detta pris bestäms varje dag av den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot.

Hur beräknas spotpriset för el?

Spotpriset för el beräknas varje dag för nästa dygn av Nord Pool Spot. Priset varierar från dag till dag och från timme till timme, baserat på bud från elproducenter och efterfrågan från konsumenter. Priset för nästa dag uppdateras normalt runt kl 13.00. Bokmärk denna sida för att snabbt kunn akomma tillbaka och se det aktuella timpriset.

Vad påverkar spotpriset för el?

Flera faktorer kan påverka spotpriset för el. Det inkluderar bland annat tillgång och efterfrågan, väderförhållanden (som kan påverka produktionen av vind- och vattenkraft), och import och export av el mellan länder. 

Vad är fördelarna med ett spotprisavtal för el?

Fördelen med ett spotprisavtal för el är att du kan dra nytta av låga priser under perioder med låg efterfrågan eller hög tillgång. Detta kan leda till betydande besparingar, speciellt om du är flexibel med när och hur mycket el du använder.

Vad är riskerna med ett spotprisavtal för el?

Risken med ett spotprisavtal för el är att priset kan vara högre under perioder av hög efterfrågan eller låg tillgång. Detta kan leda till högre elräkningar än förväntat om priserna stiger kraftigt.

Hur fungerar övergången till ett avtal med spotpris på el?

Om du bestämmer dig för att byta till ett spotprisavtal, kommer vi att sköta allt det praktiska. Din elleverans kommer att fortsätta som vanligt under övergångsperioden, och du kommer att börja betala el enligt spotpriserna när övergången är klar.

Är det andra kostnader utöver spotpriset i mitt elavtal?

Ja, utöver spotpriset kommer det också att vara kostnader för elnätet samt skatter och avgifter. Dessa kostnader varierar beroende på var du bor och vilket elnätsföretag du har.

Nyheter från Borås Elhandel