Värmepumpar

Vi hjälper dig att välja vilken typ av värmepump som passar dig och ditt hem bäst

Värmepumpar, en smart energilösning för ditt hem

Vi på Borås Elhandel vill göra det lätt för människor att leva hållbart. Genom vår samarbetspartner Enwell kan vi erbjuda dig energieffektiva uppvärmningslösningar baserade på värmepumpsteknik. Enwell är en bolagsgrupp som jobbar med installation, utbyte, service och reparation av värmepumpar. Deras största ägare är Vattenfall.

Vilken värmepump ska man välja?

Om du överväger att skaffa en värmepump till ditt hem eller fritidshus har du kanske även funderat på vilken typ av värmepump som bäst passar just ditt hus. Det finns många olika alternativ och vilket system som passar bäst för dig beror såväl på huset som på tomten.

Om du har ett vattenburet värmesystem kan du välja bergvärmepump, luftvattenvärmepump eller frånluftsvärmepump. Har du ett hus med direktverkande elvärme passar en luftluftvärmepump bra. En bergvärmepump tar tillvara på värmen som finns lagrad i marken medan en luftvatten eller en luftluftvärmepump nyttjar utomhusluften för att värma eller kyla ditt hus.

Bergvärme – solenergi lagrad i marken

Bergvärmepumpar värmer upp ditt hus med hjälp av den värmeenergi som finns lagrad i berget eller jorden. En bergvärmepump ger dig den största energibesparingen av alla värmepumpar. Beroende på vilken uppvärmningsform du har idag kan du sänka dina kostnader för värme och varmvatten med upp till 80 procent. Läs mer om bergvärmepumpar här.

Luftvattenvärmepumpar fungerar även i nordiskt klimat

En luftvattenvärmepump överför energin från utomhusluften till ditt hus vattenburna värmesystem, även när det är minusgrader ute. Beroende på hur du värmer ditt hus i dag kan en luftvattenvärmepump sänka dina värmekostnader med upp till 60-70 procent. Läs mer om luftvattenvärmepumpar här.

Luftvärmepumpen ger skön värme och kyla utan vattenburet värmesystem

En luftvärmepump hämtar energi direkt från uteluften och sprider den som luftburen värme i ditt hus. Varma sommardagar kan du ställa om pumpen för att istället producera svalkande kyla. Denna pumptyp passar också mycket bra för att underhållsvärma ditt fritidshus. Läs mer om luftvärmepumpar här.