Tillgänglighet

Tillgänglighet i åtanke

Borås Elhandel är fast beslutna att tillhandahålla tjänster även till människor med speciella krav och därmed har denna webbplats byggts med tillgänglighet i åtanke.

Möter EU:s rekommendationer
Vår webbplats, liksom hela internet, är under ständig förändring och utveckling. Detsamma gäller vårt arbete med tillgänglighet. I vårt fortsatta arbete med att lägga ut ny information och nya tjänster är vår strävan att göra dem kompatibla med riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) som ges ut av WAI. Dessa riktlinjer är indelade i tre nivåer av prioritet och vårt mål är att möta nivå 2 som är den nivå som rekommenderas av EU.

Brister i digital tillgänglighet
För närvarande uppfyller vår webbplats delvis lagkravet för digital tillgänglighet. Brister vi är medvetna om är bland annat följande:

  • Bristande kontraster mellan bakgrund och text
  • Brist i fråga om innehållets struktur och markering (taggning)
  • Brister i/med funktioner och lösningar (plugins) utvecklade och tillhandahållna av tredje part

Vi tar tacksamt emot dina kommentarer
Vi strävar alltid efter att hålla oss uppdaterade avseende krav på tillgänglighet och är tacksamma för dina kommentarer och förslag. Webbplatsen granskas med hjälp av Monsido som löpande går igenom sidan. Senaste uppdatering skedde den 22e september 2020.

Lämna gärna dina synpunkter med hjälp av formuläret nedan. Vi uppskattar även om du har möjlighet att bifoga länk till den aktuella webbsidan. Om du hellre föredrar att kontakta oss via telefon eller e-post så hittar du dessa uppgifter nedan:

E-post: kundsupport@boraselhandel.se
Telefon: 033-20 67 00

Jag vill bli kontaktad via:

Samtycke