Bra Miljöval

 

Bra Miljöval

Logga Bra Miljöval

Som kund hos Borås Elhandel kan du välja Bra Miljöval till ditt elavtal, vilket är den mest hållbara el som finns i dagsläget. Förutom att Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras så går även en liten summa för varje såld kilowattimme miljömärkt el till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering. Läs mer om projekten här

Skillnaden mellan miljömärkning, Bra Miljöval, och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska. Läs mer om Bra Miljöval här

Miljökrav – Bra Miljöval

 • Vindkraft och solkraft ska placeras utanför skyddade naturområden för att minska påverkan på djur och natur.
 • Vattenkraft ska ha ett basflöde med vatten, för att undvika torrläggning, och följa sitt naturliga flöde.
  Fiskvandringsvägar och begränsning av hastiga förändringar i vattenflödet gynnar växt- och djurlivet.
 • Biobränsle ska vara 100 % FSC-märkt och askan ska alltid återföras till skogen för att bli näringsämne i kretsloppet igen.
 • Vindkraftverk och solcellspaneler ska återvinnas på ett resurseffektivt sätt när de monteras ner i enlighet med restproduktplan.

  Källa: Naturskyddsföreningen


     Vad är skillnaden mellan fossilfri och förnybar el? 

  • Förnybar el – Förnybar el tas från källorna sol, vind, vatten och biobränsle. Förnybar energi är energi som genereras från källor som ständigt kan förnyas inom en människas livslängd.
  • Fossilfri el – Fossilfri el är inte förnybar då kärnkraft ingår
  • Bra Miljöval – Bra Miljöval är 100 % förnybar el, men bara från anläggningar som Bra Miljöval godkänt. Miljökraven på den förnybara elproduktionen innebär hänsyn till miljö, klimat, växter, djur och människor. Man stöttar projekt som reparerar miljöskador i naturen och minskar energianvändningen. All såld miljömärkt el bidrar med pengar till Bra Miljöval Fonder. En certifiering av förnybar el är Bra Miljöval.

  Månad

  Bra Miljöval öre/kWh ex moms

  Bra Miljöval öre/kWh ex moms   

  2024 2023
  Januari 4,5
  Februari 3,2
  Mars 2,9
  April 2,6
  Maj 8,5
  Juni 8,8
  Juli 8,4
  Augusti 8,1
  September 7,4
  Oktober 5,7
  November 5,2
  December 4,9