Skip to main content

Förslag elpriskompensation

Vi får en del samtal från kunder som undrar över regeringens förslag för kompensation av höga elpriser. I går kom det mer information om hur detta förslag ser ut och det kan du läsa mer om här Kompensation för höga elpriser – Regeringen.se.

Förslaget innebär också att elnätsföretagen ska administrera pengarna ut till kund. Bor du här i Borås och undrar över hur vi gör här så har Borås Elnät skrivit lite om detta på deras webbsida, vilket du kan läsa mer om här Kompensation för höga elpriser – Borås Elnät (boraselnat.se).