Skip to main content

Kan man få bidrag? Behöver jag bygglov? Vad är det som gäller egentligen vid installation av egen solcellsanläggning? Här kan du läsa om regelverk och den hjälp du kan få vid installation av egen solcellsanläggning.

Solcellsstöd

Regeringen har beslutat att avsätta 736 miljoner kronor under 2019. From 8 maj 2019 går det att få stöd för upp till 20% av investeringskostnaden. Pengar för investeringsstödet delas ut så länge det statliga stödet räcker. Då tillgången är begränsad, är det först till kvarn som gäller. Du gör en ansökan här. Är du privatperson måste ansökan skickas in inom 6 månader från det att solcellerna installerats. Du kan även välja att använda ROT-avdrag för arbetskostnaden av solcellsinstallationen, värdet motsvarar då 9 % av totalkostnaden. 
Dock kan du inte få både och.

Läs mer hos Energimyndigheten

ROT-avdrag

Du får ROT-avdrag för arbetskostnaden för installationen, förutsatt att du har kvar utrymme för avdraget samt att installation och betalning av solcellssystemet sker under samma år. Om du får statligt stöd för installationen får du inte ROT-avdrag. 

Läs mer om ROT hos Skattemyndigheten

Bygglov

Behöver man ha bygglov för att sätta upp solceller? Regelverket kring bygglov för solceller skiljer sig mellan kommunerna. Solpaneler behöver oftast bygglov om de monteras i annan vinkel än taket (de står upp mer än taket) i planlagt område och i sammanhållen bebyggelse. Utanför sammanhållen bebyggelse och utanför planlagt område är fler installationer bygglovsbefriade. Ibland kan också mindre installationer som inte ändrar byggnadens karaktär vara bygglovsbefriade. Hör med din kommun vad som gäller där du bor.