Skip to main content

1. Datum då fakturan skapas
2. Fakturanummer. Det är samma nummer som ocr numret
3. Kundens kundnummer
4. Vilken adress som fakturan gäller för
5. Det specifika anläggningsnummer som tillhör adressen fakturan gäller för
6. Områdesid för det nätområde som anläggningen ligger i

7. Förfallodatum
8. Total summa att betala
9. OCR nummer (Samma som faktura numret)
10. Vårt Bankgiro nummer

Vid autogiro finns ingen betalningsavi med. Då står det att beloppet dras via autogiro.
Vid e-faktura finns inget inbetalningskort med heller. Då står det E-faktura längst upp på fakturan.

11. Vilken typ av avtal kunden har samt under vilken period avtalet gäller för Rörligt avtal har inget slutdatum)
12. Vilken period fakturan gäller för
13. Kundens årsförbrukning (baserad på den sista avläsningen)
14. Mätarställning för fakturans startdatum
15. Mätarställning för fakturans slutdatum
16. Fast avgift exkl moms och för hur många dagar
17. Antal kWh som förbrukats under fakturans period
18. Vilket pris som gäller för kunden på denna faktura (vid rörligt elpris varierar den från månad till månad)