Vi finns vid din sida i energikrisen

Kolla in våra lösningar för solceller, batterilagring, laddboxar eller teckna elavtal med 100% fossilfri el

Nytt år, nya tider

Att ta kontroll över din elanvändning

Efter en längre tid av kris kan vi konstatera att även om saker kommer att bli bättre så kommer det med all säkerhet inte bli som det var förr. Fler har behövt lära sig mer om hur elmarknaden fungerar, hur man använder el så effektivt som möjligt och aktivt välja ett elavtal som passar sin livssituation bäst. Vi går helt enkelt in i nya tider med ett nytt normaltillstånd där du som konsument har större möjligheter att vara med och påverka.

Vi som elhandelsbolag har såklart också ett stort ansvar att erbjuda dig som kund så bra avtal som möjligt, ge tips och råd kring hur du kan använda elen smartare och att hjälpa dig som vill börja tillverka din egen el med effektiva solcellslösningar.

Vad kan du hitta på den här sidan?

Här hittar du information om det mesta som rör el och elmarknaden just nu, som till exempel info om Timspot-avtal och en förklaring till kostnaderna på din elfaktura. Har du frågor är du också varmt välkommen att kontakta oss på Borås Elhandel, vi finns vid din sida även i dessa nya tider.

ELAVTAL

Vilket elavtal ska man välja?

Fast, rörligt, Timspot eller något mitt emellan? Vilket elavtal man ska välja är inte alltid helt enkelt, speciellt inte nu när elmarknaden varit i gungning. Men generellt kan man säga så här: är elpriserna höga så kommer man inte undan det, oavsett vilket avtal man väljer. Vi som elhandelsbolag kan inte heller påverka priserna eftersom vi inte producerar elen, utan bara köper in den och säljer den vidare. Det vi däremot kan göra är att guida dig i valet av elavtal, så att du får ett avtal som matchar dina behov, och ge dig råd kring hur du använder din el så effektivt som möjligt.

Välj Timspot-avtal…
…om du har möjlighet att anpassa din förbrukning till dygnets billigare timmar.

Välj rörligt…
…om du är beredd på att ta en högre risk genom att följa elprisets svängningar.

Välj fast pris…
…om du har en ekonomi som inte tål kraftiga svängningar. Fastpris-avtal brukar generellt vara dyrare, eftersom framtidens elpriser är väldigt oförutsägbara.

Teckna nytt elavtal

Genom att fylla i uppgifterna nedan kan du se våra priser, teckna nytt eller förlänga ditt elavtal.

OBS! Du kan även teckna timprisavtal online. Här kan du även se aktuella spotpriser på el.

Rörligt avtal och Timspot-avtal – större risk men chans att påverka!

Ett rörligt elpris är, precis som namnet antyder, ett elavtal som följer den nordiska elbörsen Nord Pools upp- och nedgångar, och kan jämföras med en rörlig ränta på ett lån. Det rörliga elpriset kan mätas per månad eller per timme. Så, vad är skillnaden mellan Timspot-avtal och ett rörligt avtal?

• Med ett vanligt rörligt elavtal baseras ditt elpris på ett genomsnitt av timpriserna på Nord pool under en månad.
• Med ett Timspot-avtal får du elpris per timme i stället för per månad. Du betalar vad elen kostar just den timmen du använder den.
• Ett Timspot-avtal ger dig större möjligheter att påverka din elkostnad, eftersom elpriset varierar väldigt mycket över olika tider på dygnet. Ju mer av din elförbrukning du lägger på dygnets billigaste timmar, desto mer pengar kan du spara.

Fastpris-avtal – tryggare men ofta dyrare

Väljer du ett bundet elavtal med fast pris behöver du inte fundera på elmarknadens toppar och dalar. Du slipper därmed en prishöjning när elpriserna går upp. Just nu är fastpris-avtal dyra, och det beror delvis på att inköpspriset på el från elbörsen Nord Pool är dyrt. Dels beror det på den ”riskkostnad” som vi på elhandelsbolagen måste addera i våra fastpris-avtal. Den kostnaden beror på att elpriset skiljer sig mycket mellan vad det kostar när vi tecknar avtalet med elleverantören, och vad elen sedan kostar på elbörsen just den timme då du förbrukar den. När elpriserna svänger kraftigt blir också alla fasta avtal dyrare då risken för prisökning är stor. Här är några av fördelarna med fastpris-avtal:

• Ett fast pris påverkas inte av prissvängningarna på marknaden
• Du vet vad elen kommer att kosta under en längre tid

Är Timspot-avtal något för dig?


Du som har mest att tjäna på Timspot-avtal är du som:
• Är engagerad i din elförbrukning och har koll på ”energitjuvar” i hemmet
• Håller dig informerad om aktuella elpriser, är aktiv och redo att anpassa din förbrukning efter prisläget
• Kan styra och planera din elförbrukning till lågpristimmarna
• Bor i villa, radhus eller motsvarande

Du kan se spot-priset på el timme för timme här på vår hemsida. Morgondagens spot-priser på el publiceras ungefär kl. 13 varje dag.

Fastpris-avtal – snittförbrukning och snittpris

Ett fast elpris kan inte ändras under bindningstiden, oavsett vad som händer på elmarknaden. Men ditt fakturabelopp varierar från månad till månad, även om du har ett fast pris. Det beror på att hushållets elförbrukning varierar över året vilket resulterar i olika belopp på elräkningarna. Tryggheten ligger i att elpriset, det vill säga det du betalar för varje använd kilowattimme (öre/kWh), är fast.

AKTUELLT

Borås Elhandel på radio under våren

Under våren kommer vår marknadschef Andréas vara el-kompis i Puls FM. Varannan tisdag klockan 07.30, med start den 31 januari kommer Andréas ge en uppdatering kring läget på elmarknaden men också prata om samhällsaktuella händelser i Borås med omnejd.

Följ oss på Instagram!

Genom att följa @boraselhandel på Instagram får du upp nyheter om el-läget, information om olika elavtal och annat som sker hos oss på Borås Elhandel direkt i flödet. Det är alltså ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad om det senaste.

ELMARKNADEN

Vad betalar man för egentligen?

Rekordmånga kontaktar just nu Konsumenternas energimarknadsbyrå. Många hör av sig med problem som rör otydlig information om elavtal och kostnader kopplade till det. Timspot-avtal är nytt för många konsumenter och det är viktigt att man vet vad man ska titta efter och vad man betalar för med ett sådant avtal. Här listar vi därför de vanligaste kostnaderna som tillkommer till det spot-pris som anges på elbörsen Nord Pool:

Elcertifikat

‍Elcertifikatet är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el, som alla elanvändare är med och betalar.

Påslag

Påslagen inkluderar de handelskostnader som vi på elhandelsbolagen betalar när vi handlar på elbörsen. De inkluderar också de interna kostnader vi har för att köpa och sälja el till våra kunder, samt det riskpåslag vi behöver göra för eftersom elen kostar olika mycket när vi köper och säljer den. På en skakig elmarknad med kraftigt svängande priser blir risken väldigt stor, vilket innebär ett högre påslag.

Energiskatt

Energiskatt är en svensk punktskatt som betalas per kilowattimme du använder. Du får en lägre energiskatt ju mindre el du förbrukar.

Moms

Momsen är 25% av det totala priset för elnät, plus elhandel, plus energiskatt.

Varför är elpriset så högt?

Elpriset påverkas av många olika saker, som väder, efterfrågan och läget i omvärlden. I södra Sverige är elpriset högre än i norr, eftersom det produceras mindre el där. Och när vattenkraften i norr inte räcker till, får vi importera el från andra länder, vilket också skapar högre elpriser.

Var frågvis!

Idag erbjuder många elhandelsbolag olika varianter av Timspot-avtal, men ibland kan det vara otydligt vilka priser som redovisas i marknadsföring eller säljsamtal. Se till att fråga om priset som nämns är inklusive påslag, moms, skatt och elnätskostnader, så att du inte blir förvånad om priser på fakturan inte stämmer med spot-priset på elbörsen.

Fyra saker som påverkar elpriset

Omvärlden

Krig och oroligheter skapar en osäkerhet för energitillgångar, vilket leder till ostadiga priser på elmarknaden.

Elpriser i Europa

Eftersom Sverige har överföringsförbindelser för el med andra delar av Europa innebär det att våra elpriser kan stiga när elpriserna i Europa gör det.

Väder

Vattenkraftverk behöver vatten och vindkraftverk behöver vind. Alltså kan en varm, torr och stilla sommar skapa problem för elproduktionen och elpriserna kan därmed stiga.

Våra svenska elnät

Bristande överföringskapacitet av el från norra till södra Sverige gör att elpriserna i syd blir mer lika elpriserna i våra södra grannländer, alltså dyrare.

Vem bestämmer priset på elmarknaden?

Många tror att det är elhandelsbolagen, som vi på Borås Elhandel, som sätter elpriserna och tjänar mycket pengar när elen är dyr. Det stämmer inte, utan din elkostnad består kort sagt av tre delar: elen, elnätet och skatter.

Elen

Vi på Borås Elhandel köper in el till dig via elbörsen Nord Pool, där priset styrs av tillgång och efterfrågan. Tillgången beror på hur mycket el våra olika energikällor klarar att producera (sol, vind, vatten, kärnkraft etc). I södra Sverige produceras mindre el än vad som förbrukas, vilket gör elen dyrare där. I norra Sverige produceras mer el än vad som förbrukas, vilket gör elen billigare. Elnätets kapacitet spelar roll då det finns begränsningar i hur mycket el vi kan transportera från norr till söder, vilket gör att tillgången på el skiljer sig och elpriset blir olika.

Elnätet

Eftersom Sverige har överföringsförbindelser för el med andra delar av Europa innebär det att våra elpriser kan stiga när elpriset i Europa gör det.

Skatter

I Sverige betalar vi skatt på energi, och hur hög den är beslutas av Sveriges riksdag. Din energiskatt påverkas av var i landet du bor, precis som den skatt du betalar på din lön exempelvis.

Så vad tar Borås Elhandel betalt för?

Den extra kostnaden i våra avtal utöver kostnaderna ovan är helt enkelt priserna för våra omkostnader. Dessutom tillkommer ett ”riskpåslag” i våra fasta avtal som vi måste göra för att priserna på el skiljer sig mellan när vi tecknar avtalen och vad den sedan kostar när vi köper in den på elbörsen vid det tillfälle då du förbrukar den. När elpriset varierar kraftigt blir också alla fasta avtal dyrare, eftersom risken för elhandelsbolagen blir större.

Vad händer på elmarknaden?

‍När det händer mycket i världen påverkas elmarknaden och elpriserna, och det kan vara svårt att hänga med i alla svängar. Här hittar du uppdaterad information kring energi- och prisläget, som kan hjälpa dig förstå vad som sker och hur det påverkar.

ENERGISPARTIPS

Hur kan jag själv spara el och energi?

Vi får många frågor om energieffektivisering och vad man kan göra för att själv minska sin elförbrukning. Det allra bästa sättet att sänka sina elkostnader just nu är faktiskt att själv se över sin förbrukning. För varje kilowattimme du sparar blir din elräkning längre. Vissa förändringar kan du enkelt börja med nu direkt, medan andra kräver en lite större investering.

Fem tips på hur du kan minska din elförbrukning
(och därmed din elkostnad)

1. Se över din uppvärmning.
Uppvärmning står för en stor del av elkostnaden. Vår kundsupport guidar dig gärna kring exempelvis bergvärme, luftvärmepump eller att tillverka din egen solel.

2. Justera din inomhustemperatur.
Energianvändningen minskar med 5% för varje grad, så bara någon grads minskning minskar din kostnad.

3. Hellre off än stand-by.
‍Stäng av apparater som du inte använder så förbrukar du inte onödig energi.

4. Ta en kortare dusch.
‍Genom att minska tiden eller temperaturen i duschen kan du enkelt minska kostnaden för varmvatten.

5. Använd el när den är som billigast.
‍Tvätta, diska och ladda elbilen när elen är som billigast – dvs på natten. Det gynnar dig som har rörligt- eller Timspot- avtal, men även du som har fastpris-avtal bidrar till ett lägre elpris då du hjälper till att sprida ut vår gemensamma elförbrukning över dygnet, vilket sänker priset på el.

Vad drar mest el hemma?

Idag använder vi el till nästan allt vi gör, men vad är det som drar mest el egentligen? För en uppvärmd villa, med en årsförbrukning på 25 000 kWh/år, drar uppvärmningen mest energi. Därefter kommer varmvatten och hushållsel (belysning, matlagning och underhållning etc). Ett sätt att sänka sina elkostnader ordentligt kan alltså vara att byta lösning för uppvärmning, till exempel att installera en värmepump.

Vad är en normal elförbrukning?

När elräkningen oroar är det många som funderar på vad som är en normal elförbrukning. Vad är rimligt och vad kan man dra ner på? Elförbrukningen beror bland annat på:
• Antal personer i hushållet
• Husets ålder
• Uppvärmningssystem
• Isolering
• Var i landet du bor

Snittförbrukning för villa

Uppvärmning el
25 000 kWh/år

Uppvärmning fjärrvärme/pellets
7 000 kWh/år

Uppvärmning värmepump
10 000 –12 000 kWh/år

Symbol för Schysst Elhandel

I osäkra tider – välj en schysst elhandlare!

Att teckna elavtal i osäkra tider kan kännas läskigt, och det finns mycket som kan kännas krångligt att förstå. Vi vill bara påminna om att det inte alltid är ett bra alternativ att byta elavtal – ibland kan det bästa vara det man redan har. Tänk på att aldrig ta några förhastade beslut, om du till exempel blir uppringd av en säljare eller stoppad i gallerian. Jämför alltid elpriser och avtalsvillkor i lugn och ro, fundera över vad som passar dig, läget på elmarknaden och just din livssituation bäst. Vi på Borås Elhandel är certifierade med Schysst Elhandel, vilket innebär att våra kunder kan lita på oss och att de får det de blir lovade.

Vi finns här för dig –
vid sin sida i energikrisen

Det är många som oroar sig över vinterns elkostnader. Om du inte hittar svar på din fråga i vår faq är du alltid välkommen att kontakta vår kundsupport för rådgivning och diskussion kring hur du kan tänka. Dock ber vi dig ha överseende med att vi har lite längre väntetider än vanligt då det är många som vill prata med oss just nu.

Har du frågor kan du alltid kontakta oss direkt via vår chatbot, du hittar den här på sidan till höger.

Följ oss på instagram