Borås Elhandels Kampanjsida 

Vi hjälper våra kunder att bli en del av lösningen 

Hantering av elanvändning

Efter en period av utmaningar är det tydligt att framtiden kommer att forma sig annorlunda än det förflutna. Även om vi rör oss mot ljusare tider, är det osäkert om vi någonsin kommer återvända till det som en gång var. Många har fått lära sig mer om elmarknaden, effektiv elanvändning och att aktivt välja elavtal som bäst passar deras individuella behov. Vi står nu inför en ny era där du som konsument har en betydande möjlighet att påverka och forma din egen elanvändning.

Vi som elhandelsbolag inser vårt ansvar att erbjuda dig som kund förmånliga avtal och stödja dig genom att dela tips och råd om hur du kan använda elen på ett smartare sätt. Vi är medvetna om den ökade betydelsen av att inte bara förse dig med el, utan också att agera som en resurs för att optimera din elanvändning och bidra till en mer hållbar framtid.

I denna nya era är samarbetet mellan elhandelsbolag och konsumenter mer avgörande än någonsin. Tillsammans kan vi forma en framtid där elanvändning inte bara är effektiv utan också hållbar och anpassad till individuella behov. Vi ser fram emot att vara vid din sida i denna resa mot en mer medveten och ansvarsfull elanvändning.

Teckna nytt elavtal 

Gör en positiv miljöinsats och säkra en pålitlig energiförsörjning genom att teckna ett nytt elavtal med förnybar energi hos Borås Elhandel. Borås Elhandel strävar efter att erbjuda miljövänliga energilösningar och ett pålitligt elavtal som möter dina behov. Genom att välja förnybar energi visar du ditt engagemang för en grönare planet samtidigt som du säkerställer att din energiförsörjning är stabil och hållbar på lång sikt.
Ta steget mot en mer hållbar livsstil genom att ansluta dig till Borås Elhandel och välja förnybar energi för ditt hem eller företag.

ELAVTAL

Vilket elavtal ska man välja?

Fast, rörligt, Timspot eller något mitt emellan? Vilket elavtal man ska välja är inte alltid helt enkelt, speciellt inte nu när elmarknaden varit i gungning. Men generellt kan man säga så här: är elpriserna höga så kommer man inte undan det, oavsett vilket avtal man väljer. Vi som elhandelsbolag kan inte heller påverka priserna eftersom vi inte producerar elen, utan bara köper in den och säljer den vidare. Det vi däremot kan göra är att guida dig i valet av elavtal, så att du får ett avtal som matchar dina behov, och ge dig råd kring hur du använder din el så effektivt som möjligt.

Välj Timspot-avtal…
…om du har möjlighet att anpassa din förbrukning till dygnets billigare timmar.

Välj rörligt…
…om du är beredd på att ta en högre risk genom att följa elprisets svängningar.

Välj fast pris…
…om du har en ekonomi som inte tål kraftiga svängningar. Fastpris-avtal brukar generellt vara dyrare, eftersom framtidens elpriser är väldigt oförutsägbara.

Teckna nytt elavtal

Genom att fylla i uppgifterna nedan kan du se våra priser, teckna nytt eller förlänga ditt elavtal.

OBS! Du kan även teckna timprisavtal online. Här kan du även se aktuella spotpriser på el.

El märkt med Bra miljöval 

 

Det finns en väsentlig skillnad mellan förnybar el och miljömärkt el. Genom att miljömärka förnybar el strävar vi efter att minska den negativa miljöpåverkan från produktionen av förnybar energi samtidigt som vi ökar energieffektiviteten för att minska vår totala energianvändning. Genom ett samarbete med både kunder och energibolag strävar vi efter att skapa och främja ett hållbart energisystem, med fokus på att bevara klimatet och den biologiska mångfalden.

För att minimera påverkan på djur och natur bör vindkraft- och solkraftanläggningar placeras utanför skyddade naturområden.
När det gäller vattenkraft är det viktigt att säkerställa ett basflöde med vatten för att undvika torrläggning och att följa det naturliga flödet. Åtgärder som främjar fiskvandringsvägar och begränsar hastiga förändringar i vattenflödet gynnar växt- och djurlivet.

När det kommer till biobränsle är kravet att det ska vara 100% FSC-märkt, och askan bör återföras till skogen för att bli en näringskälla i kretsloppet igen.
Slutligen, för vindkraftverk och solcellspaneler, är det en prioritet att säkerställa att de återvinns på ett resurseffektivt sätt när de tas ner, i enlighet med en plan för restprodukthantering.

Genom att integrera dessa hållbara principer i vår energiproduktion strävar vi efter att skapa en mer hållbar och miljövänlig energimiljö för nuvarande och kommande generationer.

Symbol för Schysst Elhandel

I osäkra tider – välj en schysst elhandlare!

Att teckna elavtal i osäkra tider kan kännas läskigt, och det finns mycket som kan kännas krångligt att förstå. Vi vill bara påminna om att det inte alltid är ett bra alternativ att byta elavtal – ibland kan det bästa vara det man redan har. Tänk på att aldrig ta några förhastade beslut, om du till exempel blir uppringd av en säljare eller stoppad i gallerian. Jämför alltid elpriser och avtalsvillkor i lugn och ro, fundera över vad som passar dig, läget på elmarknaden och just din livssituation bäst. Vi på Borås Elhandel är certifierade med Schysst Elhandel, vilket innebär att våra kunder kan lita på oss och att de får det de blir lovade.

Mina sidor – allt samlat på ett ställe.

För att det ska vara så enkelt som möjligt att vara kund hos Borås Elhandel har vi skapat Mina sidor.

På Mina sidor hittar du dina fakturor och kan se din användning, avtal och förbrukning. Du som har timavtal kan enkelt få fram timvärden och pris per timma och jämföra användningen över tid.

Våra samarbetspartners

Borås Elhandel jobbar aktivt med samarbetspartners för att kunna erbjuda dig ett brett urval av produkter inom både elbilsladdning, solceller och batterilagring med stöd- och flextjänster.

Vi är stolta över att vara en aktiv del av 7-häradsbygden och engagerar oss djupt i det lokala samhället. Tillsammans med olika föreningar arbetar vi för att främja ett blomstrande näringsliv och en starkare föreningskultur. Hos Borås Elhandel strävar vi efter att skapa en positiv påverkan, inte bara genom att leverera energilösningar, utan också genom att stödja och bidra till gemenskapen.

 

Följ oss på instagram