Skip to main content

Ladda inför framtiden!

Intresset för laddbara bilar fortsätter att öka, bara det senaste året har antalet elbilar i Sverige ökat med nästan 80%. Det tycker vi är superbra men det kräver också att resten av samhället är förberett. Du som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening eller har ett företag kan göra stor skillnad för dina hyresgäster eller anställda genom att erbjuda laddplatser. På så sätt kan du möjliggöra att flera kan resa mer hållbart.

Laddlösningar för alla behov

Vi på Borås Elhandel erbjuder anpassade och säkra laddlösningar för dina behov. Vi jobbar nära er som företag eller förening med noga utvalda och lokala installatörer. Du behöver bara bestämma hur många laddpunkter du vill ha så sköter vi allt från installation och fakturering till kundservice.

Det går att söka investeringsstöd via Naturvårdsverket. Bidraget ges som ett engångsbelopp. Det är möjligt att få som mest 50% av den bidragsberättigade kostnaden, men inte mer än 15 000 kr per laddningspunkt.

Att tänka på om du vill installera elbilsladdning i din bostadsrättsförening

Se över behovet och tänk långsiktigt så ni har en lösning som ni kan växa med när laddbehovet ökar.

Det kan bli dyrt att elektrifiera alla parkeringsplatser på samma gång. Det kan vara lättare att jobba i etapper och utöka efter hand.

Tänk på att det kostar att dra fram elen till laddplatserna, förlägg dem därför centrerat. Då undviker ni onödiga mark- och anläggningsarbeten.

Fokusera på antalet laddplatser, inte laddstationer. Det finns laddstationer som har ett eller två uttag. En laddstation med två uttag kan alltså ladda två bilar samtidigt.

Se över om parkeringsplatsernas placering tillåter laddstationer med två uttag.

Genom att ta ut en merkostnad och upprätta en kö för laddbara parkeringsplatser säkerställs att elbilsladdningen inte är något fritt som bara några har tillgång till.

med att installera laddstation på ert företag

1. Du ökar miljövärdet och attraktiviteten för företaget.

2. Du främjar utvecklingen av miljövänliga transportmedel.

3. Du möjliggör kostnadseffektivare fordonsval hos de anställda.

Ladda inför framtiden!

Intresset för laddbara bilar fortsätter att öka, bara det senaste året har antalet elbilar i Sverige ökat med nästan 80%. Det tycker vi är superbra men det kräver också att resten av samhället är förberett. Du som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening eller har ett företag kan göra stor skillnad för dina hyresgäster eller anställda genom att erbjuda laddplatser. På så sätt kan du möjliggöra att flera kan resa mer hållbart.

Laddlösningar för alla behov

Vi på Borås Elhandel erbjuder anpassade och säkra laddlösningar för dina behov. Vi jobbar nära er som företag eller förening med noga utvalda och lokala installatörer. Du behöver bara bestämma hur många laddpunkter du vill ha så sköter vi allt från installation och fakturering till kundservice.

Det går att söka investeringsstöd via Naturvårdsverket. Bidraget ges som ett engångsbelopp. Det är möjligt att få som mest 50% av den bidragsberättigade kostnaden, men inte mer än 15 000 kr per laddningspunkt.

Att tänka på om du vill installera elbilsladdning i din bostadsrättsförening

Se över behovet och tänk långsiktigt så ni har en lösning som ni kan växa med när laddbehovet ökar.

Det kan bli dyrt att elektrifiera alla parkeringsplatser på samma gång. Det kan vara lättare att jobba i etapper och utöka efter hand.

Tänk på att det kostar att dra fram elen till laddplatserna, förlägg dem därför centrerat. Då undviker ni onödiga mark- och anläggningsarbeten.

Fokusera på antalet laddplatser, inte laddstationer. Det finns laddstationer som har ett eller två uttag. En laddstation med två uttag kan alltså ladda två bilar samtidigt.

Se över om parkeringsplatsernas placering tillåter laddstationer med två uttag.

Genom att ta ut en merkostnad och upprätta en kö för laddbara parkeringsplatser säkerställs att elbilsladdningen inte är något fritt som bara några har tillgång till.

med att installera laddstation på ert företag

1. Du ökar miljövärdet och attraktiviteten för företaget.

2. Du främjar utvecklingen av miljövänliga transportmedel.

3. Du möjliggör kostnadseffektivare fordonsval hos de anställda.