Viktig information

Till er som bor i Vattenfalls nätområde:

Vi saknar mätarställning per den 2023-06-30 till ett antal kunder som finns i Vattenfalls nätområde.

Ni behöver inte själva vidta någon åtgärd då vi kommer att fakturera er enligt en beräknad preliminär mätarställning på den faktura som kommer i juli månad. Justering av den preliminära mätarställningen sker därefter per automatik på nästkommande faktura, eller när vi fått in uppdaterad avläst mätarställning från Vattenfall.

Det kommer tydligt att framgå på fakturan att förbrukningen är preliminär, och även den kommande korrigeringen kommer att specificeras.