Stor oro på el- och bränslemarknaderna

Vi ser med stor oro på utvecklingen i Ukraina och den ryska aggressionen. Sammantaget är myndigheternas övergripande bedömning just nu att riskerna för avbrott i energiförsörjningen är låga, mycket till följd av lågt beroende av rysk import av olja och gas. Energimyndigheten skriver att Sverige indirekt påverkas genom högre europeiska priser på energibärare som gas […]

28/02-2022 | Nyheter

Vi ser med stor oro på utvecklingen i Ukraina och den ryska aggressionen. Sammantaget är myndigheternas övergripande bedömning just nu att riskerna för avbrott i energiförsörjningen är låga, mycket till följd av lågt beroende av rysk import av olja och gas. Energimyndigheten skriver att Sverige indirekt påverkas genom högre europeiska priser på energibärare som gas och kol. Även den svenska kronan har försvagats. Sammantaget har det inneburit kraftigt stigande elpriser både i Europa och i Norden senaste dagarna.

Efter rekordhögt rörligt pris i december har de rörliga elpriserna sjunkit tillbaka till lägre nivåer. Trots nedgången ser vi nu att priserna ökar igen pga kraftigt stigande bränslepriser i Europa.

Den kallaste perioden har vi bakom oss och temperaturen stiger vilket innebär att energibehovet av uppvärmning minskar och vi har fundamentalt en bra energibalans i snö- och vattenmagasin samtidigt som all kärnkraft väntas vara tillbaka i full drift i veckan. Både de fasta och de rörliga elpriserna har stigit, speciellt i södra Sverige. Det är svårt att ge några råd i den här situationen då vi inte vet hur länge oroligheterna fortgår. Energipriserna påverkas av det som nu händer i Ukraina och läget är väldigt osäkert varför vi kommer att få se mer volatil marknad en tid framåt.

Läs mer om marknadsläget här eller om utvecklingen i Europa på Energimyndighetens sida här.

DELA:

Relaterade nyheter