Skip to main content

Modellen för elpriskompensationen presenterad

Vid en pressträff den 27 oktober presenterade Svenska Kraftnät tillsammans med Statsminister Ulf Kristersson och Energi- och näringsminister Ebba Busch modellen för stöd till elanvändare. Detta fick Svenska Kraftnät uppdraget från den gamla regeringen att ta fram senast 15 november.

Modellen är utformad utifrån ett nationellt referenspris, som sedan jämförs med medelpriset per elområde. Här kan du läsa mer om stödet och få svar på frågor Stöd till elanvändandare | Svenska kraftnät (svk.se)