Skip to main content

Till dig som vill bli mikroproducent

Tänk att bli sin egen elproducent. Att inte bara göra el till sig själv utan även kunna mata ut på elnätet som kommer andra tillgodo. Den el du själv inte har möjlighet att använda kan du sälja tillbaka till oss, så att fler kan få glädje av solenergin du producerat. I detta avsnitt kan du läsa mer om hur det går till att bli mikroproducent av el.

Så här säljer du din överskottsel

Din solcellsanläggning ansluts till elnätet i ditt hus och den el du producerar kommer i första hand att användas av dig själv och minska ditt behov av att köpa el. Om elen du producerar inte räcker till för att täcka ditt behov fungerar det precis som vanligt – då köper du el av din elleverantör via elnätet och du betalar naturligtvis bara för den el du behöver köpa. Producerar du mer el än du förbrukar köper vi din överskottsproduktion till Nordpools timspotpris. Köper du solcellsanläggningen av oss får du även en extra årspremie. Du kan också ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten. (Se nedan.) Nu sänker du inte bara din egen elanvändning, nu kan du dessutom få betalt för de kilowattimmar som du själv inte använder. Visst är det bra?

Att tänka på när du vill sälja

  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag och en mätare som mäter den el du matar ut på elnätet.
  • Du framställer förnybar el.
  • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW.
  • Du måste vara fast ansluten till elnätet. Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
  • Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år.
  • Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. 

Läs mer här

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Elen kan komma från till exempel solceller. Energimyndigheten utfärdar ett elcertifikat per varje producerad MWh. Det motsvarar 1000 kWh, vilket kan produceras från de flesta anläggningar med en effekt på 1,5 kW eller mer. 

Det kostar inget att ansöka om elcertifikat, men det finns kostnader kopplade till mätningen som ska utföras i anslutning till elcertifikatet. Det kan vara t.ex kostnader för särskild mätare i direkt anslutning till din solcellsanläggning, eller administrativa kostnader till Energimyndigheten eller elhandelsföretaget. 

För en solcellsanläggning under 10 kW är de administrativa kostnaderna för den särskilda elmätaren relativt stor i förhållande till anläggningens storlek, vilket innebär att det inte lönar sig att ha en mätare som mäter elproduktionen från solcellspanelerna.

Läs mer hos Energimyndigheten