Skip to main content

My Incharge har tre olika nivåer

För laddkunder

Här kan du som laddkund se var, när och hur mycket du laddat din elbil

För laddstationsägaren

Som laddboxägare hittar du information om dina laddboxar och laddkort. Du kan även ta fram statistik på laddning och tilldela access till laddning vid slutna laddnätverk.

För Incharge

InCharge administrerar laddkort, kopplar upp laddstationer och aktiverar Incharge operatörstjänster.

Här hittar du InCharge Laddstationer runt om i Sverige.
Här beställer du InCharge laddkort/laddbricka kostnadsfritt