Skip to main content

Läs mer om hur ditt elpris bestäms

Det rörliga elpriset består av vårt rörliga inköpspris av el i öre/kWh, ett fast påslag i öre/kWh, vår fasta kostnad för hantering och inköp av elcertifikat i öre/kWh samt en fast månadsavgift. Prisuppgifter för de fasta avgifterna lämnas dels innan avtalet om rörligt elpris ingås, dels finner du dina avtalade fasta avgifter på din avtalsbekräftelse.

För anläggningar med timavräknad förbrukning avser Borås Elhandels kostnader för inköp av el, det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool, för det elområde där Kundens anläggning finns, sammanvägts med Kundens timvisa energiförbrukning med tillägg av Borås Elhandels kostnad, totalt 2,29 öre/kWh inklusive moms (1,83 öre/kWh exklusive moms) för hantering av elinköp omfattande avgifter till balansansvarig aktör som består av kostnad för balanshantering, avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt valutarisk.

För övriga anläggningar avser Borås Elhandels rörliga kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool, för det elområde där Kundens anläggning finns, sammanvägts med Borås Elhandels anskaffade energivolym för leverans till anläggningar med schablonavräknad förbrukning i samma elområde, timme för timme med tillägg av Borås Elhandels kostnad, totalt 2,29 öre/kWh inklusive moms (1,83 öre/kWh exklusive moms) för hantering av elinköp omfattande avgifter till balansansvarig aktör som består av kostnad för balanshantering, avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt valutarisk.