Skip to main content

Rörligt elpris

– passar dig som vill följa elprisets utveckling

Ett rörligt elpris följer elbörsen Nord Pools rörelser, vilket innebär att elpriset stundtals kan svänga kraftigt. Man bör vara medveten om att när man tecknar ett elavtal med rörligt elpris kan det svänga snabbt och direkt påverka din elkostnad.

Vad består Rörligt elpris av?

När man har ett rörligt elpris kan kostnaden vara svår att förutspå för kommande månader. Det kan även vara en risk om din ekonomi inte tillåter oväntade utgifter. Elavtal med rörligt elpris följer elbörsen, och kan därför både gå upp och ner. Det passar dig som vill ha låga elpriser, men samtidigt är beredd att ta risken då priset kan stiga snabbt. Vårt rörliga elpris är kopplat till spotpriset på den nordiska elbörsen.

Elpriset består av Borås Elhandels kostnader för inköp av el, Borås Elhandels kostnad för hantering av kvotplikt avseende elcertifikat, Borås Elhandels fasta påslag i öre/kWh och månadsavgift

Det vanligaste är att elen mäts månadsvis. Borås Elhandels inköpspris utgörs av den nordiska elbörsens elpris timme för timme sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i ditt elområde, balanskostnad samt kostnader till den nordiska elbörsen och Svenska Kraftnät. Om din el mäts timme för timme utgörs vårt inköpspris av den nordiska elbörsens elpris timme för timme sammanvägt med profilen på din uppmätta elanvändning timme för timme, balanskostnad samt kostnader till den nordiska elbörsen och Svenska Kraftnät.

Eftersom det är först då månaden passerat som spotpriset är känt för samtliga timmar och dagar i månaden så vet man inte det rörliga priset förrän då. Läs gärna mer om hur ditt rörliga elpris fastställs här.

Hos Borås Elhandel kan du alltid teckna om till ett fastprisavtal från varje månadsskifte. Om du har ett rörligt avtal kan det löna sig att följa med i utvecklingen på elbörsen för att på så sätt vara beredd att binda ditt elpris om läget förändras. Självklart går det lika bra att kontakta oss direkt.

Timbaserat rörligt elpris

Tecknar du ett timbaserat elavtal kan du påverka dina elkostnader genom att styra elanvändningen till timmar på dygnet när elen är billigare. Du hittar elpriset för dygnets alla timmar här. Morgondagens priser presenteras omkring klockan 13 varje dag.

För att kunna sänka dina elkostnader med timbaserat rörligt elpris behöver du hålla god koll på när du använder din el och styra elanvändningen till timmar med lågt elpris. Om din elanvändning däremot är hög under timmar med högt elpris kan resultatet bli en högre elkostnad i stället.

Passar rörligt elavtal mig?

Ett rörligt elpris kan vara bra på längre sikt. Bor du i lägenhet och inte står för uppvärmningen själv kan ett rörligt elpris vara bra då man ofta inte har så hög elförbrukning. Det passar även dig som har högre förbrukning men klarar av eventuella pristoppar.
Vill man ha det bästa av två världar kan man kombinera rörligt elpris med vintersäkring. Då har du ett rörligt elpris nästan hela året men möjlighet att låsa elpriset under vinterperioden. Kontakta oss så berättar vi mer om det.

Prisbevakaren

Vill du ha hjälp att bevaka prisläget på elmarknaden? Kanske känner du att prisläget inte är exakt det rätta just nu för att binda ditt elpris. Då kan du välja vår tjänst prisbevakaren och lägga din tid på andra saker.

Du behöver inte hålla reda på hur priserna faller eller stiger innan de når den nivå du själv tycker känns lagom. Istället bevakar vi marknadspriserna och kontaktar dig via e-post när något av våra fastprisavtal når din önskenivå och så kan du välja om du vill binda priset eller välja en ny bevakningsnivå. Läs mer och anmäl dig till vår tjänst Prisbevakaren här.

Håll koll på din förbrukning

Du kan hålla koll på din förbrukning genom att logga in på mina sidor. Där hittar du även dina fakturor och kan se vilket elavtal du har. Det gör du enkelt med ditt personnummer och BankId.

Skillnaden mellan rörligt elpris och anvisningspris

När man är ny kund och inte gör något aktivt val av elleverantör blir man tilldelad en anvisningsleverantör som då levererar el till anvisningspris. Detta är ett obundet avtal som ofta ligger något högre i pris än om du tecknar elavtal med rörligt elpris. Därför är det alltid bra att se över sitt elavtal så man inte betalar ett högre pris i onödan.