Skip to main content

Koll på läget

Genom att vara aktiv kan du påverka din totala energi­användning. Dels genom att använda så lite energi som möjligt, dels genom att välja bland de elavtal som finns. Elräkningen rymmer också vissa möjligheter du kan ­utnyttja och själva betalningsrutinerna kan också ­förenklas. Koll på läget orienterar dig om alla möjligheter. Vår kundservice hjälper dig att ta rätt beslut.