Skip to main content

Just nu erbjuder vi Rörligt elpris, Timspot, 50/50 och Fast pris 12 månader. För att få aktuella priser på vårt fastpris elavtal och 50/50 behöver du ringa 033-20 67 00.

I elområde 4 erbjuder vi endast Rörligt elpris och Timspot.

Våra elavtal

Fast elpris


Ett fast elpris passar dig som vill ha trygghet och vill veta ditt pris från avtalets början till slut. Du slipper hålla koll på om elpriset går upp eller ner.
Går inte att teckna via hemsidan just nu, ring telefon 033-20 67 00

Rörligt elpris


Ett rörligt elpris passar dig som vill ha ett marknadsmässigt pris och följa marknadens upp och nedgångar.

Timspot


Med vårt timbaserade rörliga avtal kan du påverka dina elkostnader genom att styra elanvändningen till timmar på dygnet då elpriset är lägre.
Se timpriser här.
Går inte att teckna via hemsidan just nu. Ring oss på telefon 033-20 67 00 eller använd vårt formulär ”Kontakta oss” nere till höger


Mix 50/50


50% av din förbrukning låser du till ett fast pris och resterande 50% får du ett rörligt elpris på under 12 månader. Du får det bästa av två världar.
Går inte att teckna via hemsidan just nu, ring telefon 033-20 67 00


Hur går man tillväga för att teckna elavtal

Det är enkelt att teckna avtal. Du behöver först ta reda på ett par enkla saker.

1. Ta reda på vilket avtal du har idag. Uppgifterna finner du vanligtvis på din elhandelsfaktura eller om du kontaktar ditt nuvarande elhandelsföretag.
2. Har du någon bindningstid eller uppsägningstid? Har du det kan du behöva säga upp avtalet först innan du tecknar något nytt. Gör du inte det kan det medföra onödiga brytkostnader.
3. Vem står på abonnemanget hos elnätsföretaget? För att kunna teckna ett avtal med en elleverantör behöver det vara samma person som står för elnätsavtalet som tecknar elhandelsavtalet.
4. Ska du flytta behöver du först kontakta elnätsföretaget och anmäla vilket datum du vill ha elen påkopplad.
5. Ta reda på ditt anläggningsid (18 siffror) och områdeskod (3 bokstäver) Detta hittar du på din faktura eller via kontakt med ditt elnätsföretag.
6. Teckna direkt via vår webbsida här eller kontakta oss på telefon 033-20 67 00.

Vad är anläggnings-ID?

Ett anläggnings-ID är ett unikt 18-siffrigt nummer som anger vilken elmätare som tillhör just din anläggning. Det börjar alltid med 735999. Man kan säga att det är elmätarens personnummer. Alla elmätare har med andra ord olika anläggnings-ID och är alltid samma nummer oavsett vem som står för abonnemanget.

Vad är områdeskod/områdes-ID?

En områdeskod eller även kallad områdes-ID består av tre bokstäver och står oftast i anslutning till anläggnings-ID på din faktura.

Varför behöver jag ha anläggnings-ID och områdeskod/ID?

För att kunna teckna ett nytt elhandelsavtal behöver du ha anläggnings- ID och områdeskod/områdes-ID tillhands. Detta behöver din elhandlare ha för att kunna säkerställa att rätt person är kopplad till rätt bostad/lokal.

Du hittar information om just ditt anläggnings-ID och områdeskod/områdes-ID på din faktura, genom att logga in på Mina sidor (där du är kund idag) eller genom att kontakta ditt elnätsföretag. När man flyttar in till ett nytt boende kan man fråga efter dessa uppgifter redan vid kontakten med elnätsföretaget.

Sök elavtal

För att vi som elleverantör ska kunna ta emot dig som kund behöver vi ansöka om detta via ditt elnätsföretag. Förutsatt att vi fått korrekta uppgifter från dig såsom namn, adress, personnummer, anläggnings-ID, områdeskod/ID och från vilket datum då avtalet ska börja gälla, skickar vi ett meddelande om att ta emot dig som kund från just detta datum du angivit till oss. Vi får sedan en bekräftelse från dem på att vi kommer leverera elen till dig från detta specifika datum du meddelat oss.

OBS! Tänk på att alltid säga upp ditt befintliga avtal innan du tecknar med ett nytt elhandelsföretag för att undvika eventuella brytkostnader. Det är inte information vi får från elnätsföretaget.

Vilket elavtal ska jag välja?

Det kan vara svårt att veta vilket avtal man ska välja. Börja med att fundera på om rörligt elpris eller fast elpris passar dig bäst. Även hur lång bindningstid du kan tänka dig om du väljer fast pris. Vill du teckna halva din förbrukning till fast elpris och halva till rörligt eller du kanske vill kunna styra din elförbrukning till de timmar på dygnet som elpriset är som billigast? Valet kan vara svårt men kontakta oss gärna så hjälper vi dig på vägen.

Om du ska jämföra elpriser med annan elleverantör tänk på att jämföra samma sak. Ett rörligt elpris varierar från månad till månad så tänk på att jämföra priset under samma månad hos de olika leverantörerna. Jämför även med samma förbrukning så att du får en rättvis bild.

Elområden i Sverige

År 2011 delades Sverige in i fyra olika elområden. Detta gjordes för att stimulera till investeringar i ny elproduktion där det fanns ett underskott på el. Man behövde också tydliggöra var elnätet behövde förstärkas för att kunna överföra mer el inom Sverige. Sedan dess har det varit ett överskott av el i elområde 1 och 2 och underskott av el i elområde 3 och 4 vilket resulterat i mer eller mindre prisskillnader el områdena emellan. De största skillnaderna har vi haft under 2022.

Priset påverkas bl a av elnätens förmåga att transportera el inom Sverige (framför allt från norr till söder) och mellan länderna. Sverige påverkas av omvärldens prisökningar i och med att vi är sammankopplade med andra länders elområden. De nordiska länderna innehåller totalt 12 elområden.

Andra faktorer som påverkar elpriset är bl a vädret, valutan och råvarupriserna. Eftersom elmarknaden är europeisk påverkas vi även av de tyska vindförhållandena. Aktörer i hela Europa handlar el för nästkommande dygns alla timmar. Det sker vid samma tidpunkt i varje elområde genom en auktion där elhandelsföretagens bud möter elproducenternas priser.

Bild på olika elområden i sverige som bla avgör priset på ditt elavtal

Bra Miljöval

För att ta ytterligare ett steg för miljön kan du välja till Bra Miljöval till ditt elavtal.

Det innebär:
El från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft och fossilkraft, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar och miljöanpassad.
Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.
Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan

Läs gärna mer om Bra Miljöval här eller kontakta oss så berättar vi mer om vad det innebär och hur du lägger till det på ditt avtal.

Loggan för Bra Mijöval med en grön fågel i en ring där Bra Miljöval står under.

Prisbevakaren

Väljer du ett rörligt avtal men ändå vill ha lite koll på när det är dags att teckna fast elpris kan du anmäla dig till vår tjänst Prisbevakaren.

Du behöver inte hålla reda på om elpriserna faller eller stiger utan kan i stället be oss bevaka den nivå du själv tycker känns lagom. Vi bevakar elprisets utveckling och kontaktar dig via e-post när något av våra fastprisavtal når din önskenivå och så kan du välja om du vill binda priset eller välja en ny bevakningsnivå. Läs mer och anmäl dig till vår tjänst Prisbevakaren här.