Skip to main content

Borås Elhandel och FN:s klimatmål

I september 2015 enades FN:s medlemsländer om en universell agenda som omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Syftet är att uppnå fyra saker till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen.

Genom globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Av de 17 mål som FN tagit fram har vi på Borås Elhandel valt att belysa fyra st mål lite extra då de går i linje med vad vi arbetar med. De fyra globala mål vi valt är:

En text där det står Hållbar energi för alla och är nummer 7 av 17 st av FN:s globala mål.

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt.

En text där det står Hållbara städer och samhällen och är nummer 11 av 17 st av FN:s globala mål.

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem.

En text där det står Hållbar konsumtion och produktion och är nummer 12 av 17 st av FN:s globala mål.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av.

En text där det står Bekämpa klimatförändringarna och är nummer 13 av 17 st av FN:s globala mål.

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader.

Vad gör Borås Elhandel för att bidra till de globala målen

En ring av flera färger som är en symbol för FN:s globala mål
 • Alla våra elavtal är 100% fossilfria.
 • Vi erbjuder Bra Miljöval el.
 • Vi hjälper kunder med tips för att sänka/effektivisera energiförbrukningen.
 • Vi försöker aktivt främja ökad digitalisering för att minska pappersanvändningen.
 • Vi ger information om förnybar/klimatmärkt el på många språk vilket hjälper fler att göra aktiva val.
 • Vi erbjuder solcellslösningar för att kunna producera egen el.
 • Vi erbjuder batterilösningar för att ta tillvara och spara den el man inte använder för stunden.
 • Vi erbjuder laddboxar för att ladda el-/hybridbil.
 • Vi tillhandahåller en Elbilspool som alla kan nyttja.
 • Vi samarbetar med företaget Solvatten för att även ge människor som saknar el tillgång till rent vatten.
 • Våra tjänsteresor genomförs främst med tåg eller elbil.

Vill du testa dina målkunskaper, spela målkompassen

Målkompassen är spelet som testar dina kunskaper om läget i världen samtidigt som du lär dig mer om hur det går för Globala målen.