Skip to main content

Solceller – förnybar el för ditt företag!

Varför solceller?

Att installera solceller är ett utmärkt sätt för er som vill kunna spara och pengar samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Vi erbjuder högeffektiva solcellslösningar för ert tak.
Solceller är en miljövänlig och kostnadseffektiv teknik som omvandlar solenergi till el. Med sjunkande priser på dessa har det har blivit en lönsam energiform där det finns pengar att spara. Ni minskar ditt behov av köpt energi och sänker energikostnaderna oavsett om du använder el, olja eller biobränsle. Se solceller som en långsiktig investering med en uppskattad livslängd på 30 till 40 år.

Förutom på vår hemsida kan man få saklig och oberoende information om solceller via solelportalen med vägledning om solceller

Tänk att bli sin egen elproducent. Att inte bara göra el till sig själv utan även kunna mata ut på elnätet som kommer andra tillgodo. Den el du själv inte har möjlighet att använda kan du sälja tillbaka till oss, så att fler kan få glädje av solenergin du producerat.

Så här säljer du din överskottsel

Reglerna för att vara mikroproducent är att din solcellsanläggning är på högst 43,5 kW och att du har en säkringsstorlek på max 63 ampere samt att du ej levererar ut mer el än du köper. Du får med automatik ett anvisat avtal med din nuvarande elleverantör. Har du större anläggning eller har större säkringsstorlek räknas du som småskalig producent. Då behöver du själv kontakta en elleverantör för att sälja överskottsproduktionen.

Din solcellsanläggning ansluts till elnätet och den el du producerar kommer i första hand att användas av dig själv och minska ditt behov av att köpa el. Om elen du producerar inte räcker till för att täcka ditt behov fungerar det precis som vanligt – då köper du el av din elleverantör och du betalar naturligtvis bara för den el du behöver köpa. Producerar du mer el än du förbrukar kan du teckna avtal på Borås Elhandel att vi köper din överskottsproduktion och du kan också ansöka elcertifikat hos Energimyndigheten. (Se nedan.) Nu sänker du inte bara din egen elanvändning, nu kan du dessutom få betalt för de kilowattimmar som du själv inte använder. Visst är det bra?

Att tänka på när du vill sälja

Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag och en mätare som mäter den el du matar ut på elnätet.
Du framställer förnybar el.
Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW.
Du måste vara fast ansluten till elnätet. Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år.

Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. 
Ring oss så berättar vi mer om hur ersättningen ser ut för dig som producerar egen el.

Läs mer om försäljning av överskottsel här

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Elen kan komma från till exempel solceller. Energimyndigheten utfärdar ett elcertifikat per varje producerad MWh. Det motsvarar 1000 kWh, vilket kan produceras från de flesta anläggningar med en effekt på 1,5 kW eller mer. 

Det kostar inget att ansöka om elcertifikat, men det finns kostnader kopplade till mätningen som ska utföras i anslutning till elcertifikatet. Det kan vara t.ex kostnader för särskild mätare i direkt anslutning till din solcellsanläggning, eller administrativa kostnader till Energimyndigheten eller elhandelsföretaget. 

För en solcellsanläggning under 10 kW är de administrativa kostnaderna för den särskilda elmätaren relativt stor i förhållande till anläggningens storlek, vilket innebär att det inte lönar sig att ha en mätare som mäter elproduktionen från solcellspanelerna.

Läs mer om elcertifikat hos Energimyndigheten

Bygglov

Behöver man ha bygglov för att sätta upp solceller? Regelverket kring bygglov för solceller skiljer sig mellan kommunerna. Solpaneler behöver oftast bygglov om de monteras i annan vinkel än taket (de står upp mer än taket) i planlagt område och i sammanhållen bebyggelse. Utanför sammanhållen bebyggelse och utanför planlagt område är fler installationer bygglovsbefriade. Ibland kan också mindre installationer som inte ändrar byggnadens karaktär vara bygglovsbefriade. Hör med din kommun vad som gäller där du bor.

Solceller – Ica City Borås