Elområden – Se elpriset i din region

Rörligt elpris i elområde 1,2 och 4

Sverige är indelat i fyra olika elområden, och elpriserna baseras på vilket område du befinner dig i. Inköp och försäljning av el sker per område och baseras på efterfrågan inom det specifika området. Det beror dels på att vi inom EU ska ha en väl fungerande elmarknad, men även för att styra produktion och konsumtion av el inom Sverige. Du hittar information om ditt elavtal och priser på Mina sidor.

Många frågar varför vårt pris inte är likt Nordpools pris. Enkelt förklarat är att priset på Nordpool är baserat på att alla kunder förbrukar lika mycket varje timme dygnet runt hela månaden. Som kund hos oss betalar du efter våra kunders totala förbrukningsmönster multiplicerat med Nordpools timpriser.

* Observera att du kan ha ett pris som avviker från nedan om du tecknat någon annan form av elavtal med oss.
* Föregående månads rörliga elpris uppdateras under de 7 första dagarna i månaden

Rörligt elpris elområde 1

28,95 öre/kWh – Borås Elhandels rörliga inköpspris (juni) exkl moms

Utöver Borås Elhandels inköpspris tillkommer:

4,90 öre/kWh – Påslag exkl moms
2,21 öre/kWh – Rörligt elcertifikat föregående månad exkl moms
25% – Moms

45,08 öre/kWh – Totalt elpris inkl moms föregående månad (Visas som Förbrukning område 1 på fakturan)
39 kr/mån – Fast avgift inkl moms

Rörligt elpris elområde 2

29,06 öre/kWh – Borås Elhandels rörliga inköpspris (juni) exkl moms

Utöver Borås Elhandels inköpspris tillkommer:

4,90 öre/kWh – Påslag exkl moms
2,21 öre/kWh – Rörligt elcertifikat föregående månad exkl moms
25% – Moms

45,21 öre/kWh – Totalt elpris inkl moms föregående månad (Visas som Förbrukning område 2 på fakturan)
39 kr/mån – Fast avgift inkl moms

Rörligt elpris elområde 4

67,44 öre/kWh – Borås Elhandels rörliga inköpspris (juni) exkl moms

Utöver Borås Elhandels inköpspris tillkommer:

4,90 öre/kWh – Påslag exkl moms
2,21 öre/kWh – Rörligt elcertifikat föregående månad exkl moms
25% – Moms

93,19 öre/kWh – Totalt elpris inkl moms föregående månad (Visas som Förbrukning område 4 på fakturan)
39 kr/mån – Fast avgift inkl moms