Skip to main content

I år firar Elens dag 10 år

Det har nog aldrig varit så mycket diskussioner om el som under det senaste året. Den svenska elen är 98% fossilfri vilket är helt fantastiskt men i år har vi verkligen fått tänka till på hur och när vi använder elen.

Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen och när vi alla hjälps åt att använda mindre el minskar även efterfrågan. En lägre efterfrågan ger generellt ett lägre elpris och dessutom avlastar vi elsystemet och minskar risken för frånkoppling, läs gärna mer om detta på Svenska Kraftnäts hemsida.

Förutom tipsen på vår hemsida kan du även läsa mer på Energimyndighetens hemsida om vad just du kan göra för att påverka din förbrukning och elpriset.